x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
אור בהירות הדרך
כשתהיה בשמחה אהיה בשמחה

כשתהיה בשמחה אהיה בשמחה

פותח רבינו את סיפור המעשה משבעה קבצנים במעשה במלך אחד שרצה להעביר את המלוכה לבנו בחייו ועשה משתה לכל השרים  ובשעת המשתה אמר לבנו שהוא רואה שהוא עתיד לירד מן המלוכה והזהיר אותו המלך ש...... קרא עוד

קטגוריות: אור בהירות הדרך
אני מוליך אתכם בדרך חדש

אני מוליך אתכם בדרך חדש

אומר רבינו הקדוש בספר חיי מוהר"ן סימן רס"ד: "ואוליך אתכם בדרך חדש, שלא היה מעולם, אע"פ שהיא בדרך הישן מכבר, אעפ"כ הוא חדש לגמרי". מהיא אותה דרך חדשה שמוליך ר...... קרא עוד

קטגוריות: אור בהירות הדרך
מעלה עליונה וגדולה מן הכל!

מעלה עליונה וגדולה מן הכל!

אומר רבינו הקדוש ש'התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל'. מדוע בחר רבינו להשתמש במושג 'מעלה עליונה וגדולה מן הכל' דווקא לעניין ההתבודדות? והרי נאמר שתלמוד תורה כנגד כולם...... קרא עוד

קטגוריות: אור בהירות הדרך
מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד!

מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד!

אחת הנקודות החשובות ביותר בתורת רבינו היא נקודת השמחה, ועל כך אומר רבינו "מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד!". ונשאלת השאלה- מדוע השמחה היא מצווה כל כך גדולה וכיצד אפשר לקיים אותה תמ...... קרא עוד

קטגוריות: אור בהירות הדרך
זה מעשה שלו וזה מעשה שלי

זה מעשה שלו וזה מעשה שלי

ידוע ומפורסם המשפט המנצח של התם הקדוש מסיפור המעשה "מחכם ותם" שסיפר רבינו והוא "זה מעשה שלי וזה מעשה שלו ועוד למה לנו לדבר מאחרים". משפט שטומן בחובו השקפת חיים שלימה ו...... קרא עוד

קטגוריות: אור בהירות הדרך
ההתרחקות כולה התקרבות

ההתרחקות כולה התקרבות

כותב רבינו הקדוש, בליקוטי מוהר"ן, תורה מח' תנינא: "כשהאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך שמראין לו התרחקות, ונדמה לו שמרחיקין אותו מלמעלה, ואין מניחין אותו כלל להיכנס לעבודת השם,...... קרא עוד

קטגוריות: אור בהירות הדרך
להרבות בכבוד המקום

להרבות בכבוד המקום

אומר רבינו הקדוש בליקוטי מוהר"ן תורה ו' "כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום" ועוד נאמר שם "מי שבורח מן הכבוד שממעט בכבוד עצמו ומרבה בכבוד המקום, אז...... קרא עוד

קטגוריות: אור בהירות הדרך
נקודה טובה

נקודה טובה

אחת התורות החשובות של רבינו היא תורת אזמרה, שהיא חיפוש ומציאת הנקודה הטובה שיש בכל אחד מאיתנו וגם באחרים. כותב רבי נתן, כשמתחיל האדם לחפש בעצמו ורואה שהוא רחוק מהשם יתברך ומלא חטאים, אזי ...... קרא עוד

קטגוריות: אור בהירות הדרך

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל