x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
אור השמחה
אור השמחה

חלק א - ליישרי לב שמחה

 בבואנו לדבר על השמחה, אי אפשר שלא לפתוח בדברי שלמה המלך, החכם באדם, מתוך ספרו קהלת, העוסק בתכלית האדם בעולמו. וכך הוא כותב "לשחוק אמרתי מהולל ולשמחה מה זו עושה, תרתי בלבי למשוך...... קרא עוד

קטגוריות: אור השמחה
אור השמחה

חלק ב - השמח בחלקו

בפרק אבות, פרק ד' פסוק כ"ח, אומר רבי אלעזר: "הקנאה והתאווה והכבוד, מוציאין את האדם מן העולם". והנה אנו רואים רבים מבני העולם, הרודפים אחר הכבוד ואחר התאווה ומלאים בקנאה, ח...... קרא עוד

קטגוריות: אור השמחה
אור השמחה

חלק ג - מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד

כדי להבין מהי הנקודה הפנימית והאמיתית, שהיא שורש השמחה, צריכים אנו להביא את דברי רבי נחמן מברסלב, וכך הוא כותב: "עיקר השמחה, שהיא החיות של ישראל, הוא ע"י נקודת האמת, שבלב איש הי...... קרא עוד

קטגוריות: אור השמחה
אור השמחה

חלק ד - דרכים להגיע לשמחה

קודם שנעסוק בדרכים, בעצות ובהסתכלות הנכונה, המביאה לידי שמחה, רוצים אנו להזכיר במספר מילים את הסיבות המביאות את האדם לחוסר שמחה ועצבות, כדי שנוכל לזהות אותן, להתרחק ולהימנע מהן.   ...... קרא עוד

קטגוריות: אור השמחה
אור השמחה

חלק ה - תודה והודאה

אחד הגורמים הישירים והחשובים ביותר, המביאים את האדם לשמחה תמידית, הוא הכרת הטוב וההודיה, שפירושם להיות עירניים לאין- סוף טובות וחסדים, הסובבים אותנו- ולהודות עליהם.   עלינו לה...... קרא עוד

קטגוריות: אור השמחה
אור השמחה

חלק ו - נקודות טובות

אחת מהתורות והיסודות החשובים ביותר, שהנחיל לנו רבי נחמן מברסלב, היא תורת "אזמרה", שיראה האדם למצוא בעצמו ובאחרים נקודות טובות וע"י המעט טוב, שמוצא בעצמו ובאחרים, ע"...... קרא עוד

קטגוריות: אור השמחה
אור השמחה

חלק ז - ישמח ישראל בעושיו

ועיקר השמחה הגדולה, מכל השמחות שבעולם, היא השמחה בו יתברך, כמו שנאמר- "ובו ישמח ליבנו". אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו הקדושה וזיכנו למצוות קדושות ויקרות ולחיי העולם...... קרא עוד

קטגוריות: אור השמחה

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל