x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   חלק ה - תודה והודאה

אחד הגורמים הישירים והחשובים ביותר, המביאים את האדם לשמחה תמידית, הוא הכרת הטוב וההודיה, שפירושם להיות עירניים לאין- סוף טובות וחסדים, הסובבים אותנו- ולהודות עליהם.
 
עלינו להגדיל את התודעה שלנו, להעמיק במחשבותינו ולראות את כל אותן טובות גדולות ועצומות הסובבות אותנו ושהורגלנו אליהן. להבחין בשורשי הדברים ולקשר אותם לבורא יתברך וממילא יתפתח בקרבנו רגש הכרת הטוב ושמחה גדולה תמלא את ליבנו.
 
לדוגמא, כאשר נשאל אדם, שאוכל כיכר לחם, מהיכן הלחם, הוא יאמר לנו בפשטות- מהמאפיה. אך כדי להמחיש לנו זאת היטב, אומר הסבא מנוברדוק בספרו 'מדרגת האדם', שגילו לנו חז"ל, שעל כל עשב ועשב עומד עליו מלאך ואומר לו- "גדל". כלומר, על כל גבעול חיטה ממונה מלאך על גידולו, פירושו, שאלפים של מלאכים היו שותפים בגידול החיטה והבורא יתברך בעצמו שם בחיטה כח וחיות, שתחייה את האדם, שם בה טעם נפלא, הוריד גשם, והזריח את שמש כדי שהחיטה תגדל, וכן הלאה, עד שנעשה כיכר לחם ומגיע אל שולחננו.
 
וכן בשאר הדברים, אם נתבונן על הבריאה כולה, על שלל הצבעים, הריחות והטעמים שבה, על כל ההנאות והרגשות הסובבות אותנו, הכל ניתן לנו חינם ובהטבה אמיתית מהבורא יתברך- אישה, ילדים, חברים, עיניים לראות, אוזניים לשמוע, ידיים, רגליים, בריאות ועוד אין-סוף טובות וחסדים, המקיפים אותנו בכל רגע ובכל שנייה. כמה הכרת הטוב והודיה צריכים להיות בנו כלפיו יתברך, עד שאמרו חז"ל: "אילו פינו שירה כים, ולשוננו רינה כהמון גליו, ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו מאירות כשמש וכירח וכו', אין אנחנו מספיקין להודות לך השם אלוקינו, על אחת מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות, הטובות ניסים ונפלאות שעשית עימנו ועם אבותינו".
 
חז"ל הקדושים כבר גילו, בעומק חכמתם, את החשיבות העצומה של הכרת הטוב וההודיה. כבר בפוקחינו את עינינו בכל בוקר, הנחו אותנו באמירת ברכות השחר, שכולן אמירת תודה- "מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה  רבה".  וכן- "פוקח עיוורים, מתיר אסורים, זוקף כפופים, מלביש ערומים וכו'", על כל דבר תודה בכלל ובפרט, ועל זה אמרו חז"ל, שכל הקרבנות עתידין להתבטל חוץ מקרבן תודה.
 
הכרת הטוב, צריכה להביא את האדם לשמחה עצומה, מכיוון שהוא מכיר ורואה את כל הטוב שסובב אותו וע"י זה מתמלא פיו בתודה ובהודיה לבורא יתברך, כמאמר דוד המלך, נעים זמירות ישראל: "ימלא פי תהילתך כל היום תפארתך". פיו של דוד המלך היה מלא בתהילות, כי הוא היה מסוגל לראות את התפארת והגדולה של הבורא יתברך בבריאה, עד שחיבר מזמורים שלמים של תודה והודאה.
 
וכן שאר אבותינו הקדושים, הלכו בהנהגה זאת של הכרת הטוב. ידוע שמשה רבינו, הכיר טובה אפילו לדומם, שלא היכה ביאור, שניצל בו, כדי לא להיות כפוי טובה, וכן לא היכה באדמה במכת כינים, מכיוון שהאדמה העלימה את המצרי שאותו הרג.
 
כתוב אצל יעקב אבינו, כששלח את יוסף אל אחיו, אמר לו: "לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשיבני דבר". אומרים חז"ל, מכאן, שדבר שיש לאדם הנאה ממנו, אפילו בעלי חיים, ידרוש בשלומם. בהקשר זה של יעקב אבינו, מגלה בעל הטורים דבר מדהים, עד היכן חיובנו בהכרת הטוב, כשנשאל יעקב ע"י פרעה: "כמה ימי שני חייך", אמר יעקב: " ימי שני מגורי שלושים ומאת שנה, מעט ורעים היו ימי שני חיי וכו'" ועל זה שהתלונן יעקב אבינו מעט רק בדיבור על הקשיים שפקדו אותו בימי חייו, נתקצרו מחייו 33 שנה כמניין התיבות.
 
בודאי עונש זה חמור מאין כמוהו, כי כל דקה של יעקב אבינו אין לה קץ ותכלית והיא שקולה כנגד שנות עבודת השם של גדולי דורנו, ובודאי אנו יודעים כמה צרות גדולות עברו על יעקב בימי חייו, עשיו הרשע שרדף אותו, צרת לבן, צרת דינה ומכירת יוסף וכו', אך בהתאם לגודל צדיקותו, הוא נענש על אי הכרת הטוב.
 
מכאן אנו למדים, שבכל מה שעובר על האדם, ישתדל לראות את הטוב הסובב אותו, בכל עת ובכל מצב, ולא יתלונן על מצבו, וע"י כך בודאי יזכה לשמחה ולמשיכה של שפע נוסף. כדוגמת אדם, הנותן טובה לחברו והשני מודה לו תמיד ומכיר לו תודה, זה נותן חשק לאדם הראשון להוסיף ולתת, לא כן אצל כפוי הטובה. כך גם הדברים אצל השם יתברך, כאשר האדם מודה לו תמיד ומכיר לו טובה על הכל, בודאי הוא מושך על עצמו שפע גדול מהעולמות העליונים וזוכה לשמחה עצומה.
 
אנו רואים, שתודה והכרת הטוב, הם היסוד והשורש לכל עבודת השמחה של האדם, רק כאשר האדם יקנה זאת וישריש זאת בעצמו,  הוא יוכל להרגיש את השמחה האמיתית והפנימית.
 
תודה רבה לך אבינו מלכנו, על כל הטוב והחסד שעשית עמנו מרגע בריאתנו, ושאתה עושה עמנו בכל רגע של חיים, ובכל נשימה ונשימה, ועל כל מה שאתה עתיד לעשות עמנו לעד ולנצח נצחים- ישתבח שמך לעד!    

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל