x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   אני מוליך אתכם בדרך חדש
אומר רבינו הקדוש בספר חיי מוהר"ן סימן רס"ד: "ואוליך אתכם בדרך חדש, שלא היה מעולם, אע"פ שהיא בדרך הישן מכבר, אעפ"כ הוא חדש לגמרי". מהיא אותה דרך חדשה שמוליך רבינו את אנשיו, דרך שלא הלך בה אדם מעולם, וכי יש לנו דרך אחרת חלילה מדרך התורה והמצוות הסלולה לנו. ועוד מדגיש רבינו שהיא דרך ישנה מכבר, כלומר דרך אבותינו הקדושים וכל הצדיקים, ואם כך כיצד היא גם דרך חדשה שלא הלך בה אדם מעולם.
 
אלא שרבינו בא לחדש לנו דבר נפלא, הדרך שבה אני מוליך אתכם היא כמובן בדרך התורה והמצוות הסלולה לנו מסיני, אך באותה הדרך אני אסלול לכם שביל חדש, דרך המיוחדת לכל אחד כפי עניינו וכפי התיקון שלו, דרך שלא הלך בה אדם מעולם. כפי שנוכל לראות זאת בסיפור המעשה "מאבדת בת מלך", שהשני למלכות הלך לחפש את בת המלך שנאבדה ושם כתוב: "והיה הולך אנה ואנה זמן רב ובמדבריות ובשדות וביערים והיה מבקשה זמן רב מאוד והיה הולך במדבר, וראה שביל אחד מן הצד" זהו אותו השביל המיוחד לכל אחד מאיתנו.
 
בת המלך היא הנשמה הקדושה שלנו, הנקודה היקרה שאותה אנחנו צריכים למצוא ואיתה להאיר את העולם כולו. לכל אחד מאיתנו יש אוצר נפלא שאותו הוא צריך לגלות, יש שליחות ותיקון, דרך שסלולה רק לו להכיר את מי שאמר והיה העולם ולהתקרב אליו. אני יכול בפעולות שלי ובמעשים שלי לעשות נחת רוח להשם יתברך שלא נעשו מאז ברוא אלוקים שמיים וארץ, יש לי את התכונות והיכולות המיוחדות רק לי ואותם אני צריך למצוא ולהוציא מן הכח אל הפועל, הדרך שלי להתקרב להשם יתברך נמצאת בשביל המיוחד רק לי כמו שנאמר "בשבילי נברא העולם" בשביל שלי.
 
בעזרת העצות התורות וההדרכה שלו מלמד אותנו רבינו כיצד להוציא מן הכח אל הפועל את האוצרות שלי, כיצד למצוא את השביל המיוחד לי בדרך המובילה בית אל. בכח הרצונות והכיסופים, בעזרת התפילה וההתבודדות, בישוב הדעת של השמחה, בהתחדשות ועוד, יכול כל אחד מאנשיו של רבינו לעלות למדרגות גבוהות ונעלות, כמו שאמר רבינו "הפחות שבאנשי אני מוליך אותו בדרך  של צדיק גדול".
 
ועל זה נאמר שבימות המשיח האמת תהייה נעדרת,פירוש אחד שהיא תהיה נעלמת, פירוש שני שהיא תתחלק לקבוצות וכל אחד יאמר שהאמת אצלו, אבל הפירוש העמוק יותר, שאנשים יחפשו את האמת וילכו אחריה כמו עדר, מה שכולם עושים גם אני עושה, איך שכולם נוהגים כך גם אני, אין לי מה לחפש, כבר מצאו בשבילי את האמת. ועל זה צועק רבינו אל תהיו חקיינים שובו אל האוצרות שלכם.

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל