x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   חסידות ברסלב - בבני ברק
הרה''ח נתן צבי קניג ז''ל - כבר מצעירותו הוכר כצורב שנון ומתמיד עצום, עסק בתורה מתוך הדחק, והקים כולל לאברכים מיוחדים בבני ברק אשר כל צורב שחשקה נפשו בתורה פונה לשם, תחילה התקיימו הלימודים בדירות שנקנו על ידו למטרה זו, לאחר מכן התמסר להקים בנין מרווח עבור כשלוש מאות! אברכים עמלי תורה. היכל בית המדרש משמש עבור החסידים לתפילות ימות החול ולשבתות, חיבר חמישים ושבע ספרים כמניין שנותיו,בכל תחומי התורה, בנגלה ובנסתר. היה מקורבם של גדולי התורה בדורנו וחביבם, בין ספריו בולט הספר תורת נתן על ליקוטי מוהר"ן המהווה עבודת מחקר עצומה, הסבר תורות הרבי על פי הסבריו של ר' נתן בספרו "ליקוטי הלכות". 
הרה"ח ר' שמעון ברגשטיין ז"ל - מחסידי ברסלב יוצאי פולין, הקים את ישיבת ברסלב בבני ברק מאות מחסידי ברסלב חונכו בישיבה זו, השפעתו הייתה מרובה ודבריו קנו שביתה בלב התלמידים שהעריצוהו מאוד. כמו כן עסק רבות בחסד עם משפחות מצוקה, והיה מדריכם לתורה ועבודת ה', חלק גדול מהם זכו והקימו משפחות לתפארת חסידות ברסלב.
המשפחות הראשונות של חסידי ברסלב שתקעו יתד בעיר בני ברק, היו יוצאי פולין, הרה"ח ר' מוטל יגנליק ז"ל, הרה"ח ר' יעקב עזריאל אורלנצ'יק ז"ל, הרה"ח ר' משה צוקר ז''ל, ועוד.

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל