x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   חסידות ברסלב - בעיר צפת
ר' גדליה אהרן קעניג (תרפ"א תש"מ) ר' גדליה שנולד בירושלים, היה צעיר כאשר צורף לחסידי ברסלב על ידי ר' אברה שטרנהרץ כאשר חילקה מלחמת תש"ח את העיר העתיקה, הוא עבר, עם רבו, לשכונת "קטמון". מלבד מאמציו לתמוך ב"קיבוץ" ראש השנה של ברסלב במירון, וכתיבת חיבור הנפלא "חיי נפש" (ספר שהיווה תשובה ל"נפש החיים" של תלמידו המובהק של הגאון מווילנה, רבי חיים מוולוז'ין) נודע ר' גדליה בזכות יכולתו לדבר אל לבן של הנפשות המחפשות דרך אולם עם כל זאת הוא ראה כשליחות האמיתית בחייו להקים קהילה חסידית בצפת בשם "קרית נחל נבע מקור חכמה", הוא ממש מסר את נפשו עבור מטרה זו. ר' גדליה נסע מספר פעמים לארה"ב ולאירופה, על מנת לגייס כספים עבור המוסדות שהקים בעיר צפת, בנסיעותיו היה מקרב צעירים נבוכים לדרך רבנו, ואף נפגש עם קהילת סקווער בארה"ב, בניסיון לרכך את חילוקי הדעות בין החצרות השונות, בהתרשמותם מאישיותו הדגולה, הצליח ר' גדליה לשנות הרבה בגישתם.
קהילת ברסלב "קריית נחל נובע מקור חכמה" בצפת ממשיך להתפתח ולגדול תחת הנהגתו של בנו הרב אלעזר מרדכי קעניג שליט"א. תחת הנהגתו פרחו מוסדות התורה, נפתחה ישיבה קטנה, וקריה שלמה הוקמה עבור חסידי ברסלב המתגוררים במקום.

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל