x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
גילוי הרצון
גילוי הרצון

חלק א - כח משיכה

פרק זה יעסוק בלב לבו של אחד מגילויי הסודות הכמוסים ביותר, אשר כתב רבי שמעון בר יוחאי בספרו 'הזוהר הקדוש' בספר וירא, דף צ"ט, עמוד ב'. וכך הוא כותב שם, בתרגום חופשי –...... קרא עוד

קטגוריות: גילוי הרצון
גילוי הרצון

חלק ב - כח המשיכה 2

על פי זה אנו רוצים להסביר את מהותו של כוח הרצון. ישנו כוח ידוע בעולמינו, שנקרא 'כוח המשיכה', שהוא אבן ויסוד לכל חוקי הטבע והפיזיקה בעולמנו ועל-פיו התפתחה כל הטכנולוגיה המודרנית כידוע...... קרא עוד

קטגוריות: גילוי הרצון
גילוי הרצון

חלק ג - רצון יראיו יעשה

  רבותינו הקדושים הרחיקו לכת ואמרו: "רצון יראיו יעשה". החוק שאנו לומדים פה תקף גם לבני אדם, אשר אינם יראי השם ואם כן, מה חידשו לנו פה רבותינו ז"ל, שאמרו: "רצון יראי...... קרא עוד

קטגוריות: גילוי הרצון
גילוי הרצון

חלק ד - מילוי החסרונות

  לאחר שהתוודענו אל מעלת הרצון ואל המובא בזוהר הקדוש, ננסה ללמוד כיצד להוציא מן ההעלם אל הגילוי את הרצונות הפנימיים שבתוכנו. לא פעם אנו שומעים מבני אדם משפטים האומרים - "אין דבר ה...... קרא עוד

קטגוריות: גילוי הרצון
גילוי הרצון

חלק ה - כיסופים

  וכך כותב רבי נחמן מברסלב בספרו, שיחות הר"ן, סימן ס"ב: "דע שיש בבני אדם סגולות גדולות, כי יכולים לפעול ע"י מחשבתם מה שהם חושבים, כי כשהמחשבה היא כולה אחוזה ודבוקה ...... קרא עוד

קטגוריות: גילוי הרצון
גילוי הרצון

חלק ו - התכלית

  עד כאן למדנו על המחשבה ועל הרצון, שהשילוב של שניהם מביא לכוונה. כעת נלמד כיצד להגדיל את הרצון וכיצד להתמקד בכוונה.   ידוע הדבר, שכדי להגדיל את רצוננו בדבר מסוים, עלינו להגדיל ...... קרא עוד

קטגוריות: גילוי הרצון
גילוי הרצון

חלק ז - גילוי הרצון הפנימי

  כדי לברר לעצמנו מהו הרצון האמיתי שלנו, עלינו לנקוט במספר פעולות. ראשית, עלינו לשחרר את הרצון מכבלי המחשבה, כי ברוב הפעמים האדם נועל ומבטל את רצונו מפני שיקולים שכליים והגיוניים - שאי...... קרא עוד

קטגוריות: גילוי הרצון

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל