x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   חלק ב - כח המשיכה 2
על פי זה אנו רוצים להסביר את מהותו של כוח הרצון. ישנו כוח ידוע בעולמינו, שנקרא 'כוח המשיכה', שהוא אבן ויסוד לכל חוקי הטבע והפיזיקה בעולמנו ועל-פיו התפתחה כל הטכנולוגיה המודרנית כידוע.     
 
בכוח המשיכה אנו רואים, שככל שהחפץ גדול יותר, כך הוא נמשך ומושך בעוצמה גדולה יותר. להמחשה אם היינו גרים במאדים, היינו שוקלים בממוצע 800 ק"ג, ולו יצוייר שהיה באפשרות האדם לגור על השמש, הרי היה שוקל בממוצע 2 טון. וכל זאת, מאחר שהמאדים והשמש גדולים מכדור הארץ ועל כן כוח המשיכה שלהם גדול יותר, לעומת זאת הירח, שקטן מכדור הארץ, משקל האדם שם הוא כ – 17 ק"ג. מכאן אנו רואים, שככל שהכדור גדול יותר, כך יש לו כוח משיכה גדול יותר.
 
לענייננו, מגלה רבי אבא דבר נפלא, שכוח המשיכה הרוחני פועל באותה שיטה כמו כוח המשיכה הגשמי, אך מרכיביו שונים: גודל החפץ פירושו גודל הרצון, ככל שרצונו של האדם יגדל בנושא מסוים, כך המשיכה מהעולמות העליונים תהיה גדולה יותר. ומה מושכים? מושכים כוחות רוחניים, אשר ילוו את האדם ויסללו לפניו את הדרך להגשים את רצונו. ועל זה אומר הזוהר, שאחד המרכיבים של כוח המשיכה הרוחני הוא 'רעותא' – פירושו רצון.
 
הרצון הוא הכלי הגדול ביותר, שיש לאדם להשפיע על מציאותו, להוליך אותו בדרכו ולהגשים לו את חלומותיו. רצון מלשון צינור, צינור המושך ומשפיע על האדם כוחות והגשמה של מציאויות מן העולמות הרוחניים אל זה העולם הגשמי ואל מציאות האדם.
 
כלל גדול וידוע בתורה הוא - "בדרך שאדם רוצה לילך, בה מוליכין אותו". הבורא יתברך ברא את כל הבריאה כולה, כדי לאפשר לאדם בחירה חופשית, ועיקר הבחירה שיש לאדם היא ברצון. הרצון של האדם חופשי וכפי מה שיתמקד בו האדם ברצונו, כך יוליכו אותו משמיים להגשים אות רצונו. אם יבחר האדם ברצונות טובים וירצה ויכסוף לאמת ולתכלית האמיתית, יוליכו אותו בדרך זאת, אך אם ירצה בדרך שאינה טובה או שימקד את רצונו רק בענייני העולם הזה, יעזרו לו מן השמיים, כמו שנאמר - "הבא להיטהר מסייעין בידו והבא להיטמא פותחין לו". האדם אינו יכול לבוא בטענה כלשהיא בעולם על מצבו או על המאורעות הפוקדים אותו וגם לא אחר פטירתו בעולם הנצחי, כי לעתיד לבוא הוא יגלה שכל מה שהוא עשה ופעל והגיע אליו בעולם הזה - הכל היה בבחירתו וברצונו!


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל