x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   חלק ג - רצון יראיו יעשה
 
רבותינו הקדושים הרחיקו לכת ואמרו: "רצון יראיו יעשה". החוק שאנו לומדים פה תקף גם לבני אדם, אשר אינם יראי השם ואם כן, מה חידשו לנו פה רבותינו ז"ל, שאמרו: "רצון יראיו יעשה".
 
אלא שכאן אנו מגלים סוד נפלא, כאשר בני האדם אינם יראים את השם ואינם עושים את רצונו, הרי שהם נזקקים לכמה פעולות שיתנו תוקף לכוונתם, כמו שכתוב בזוהר – מילין, רעותא, עובדא. כלומר שהאדם שאינו ירא את השם צריך לבטא את כוונותיו ורצונותיו במילים, בכוונת הלב ובעבודות מעשיות, כדי שיוכל להוציא מן הכוח אל הפועל את רצונותיו.
 
אך אצל אלו שהם יראי השם, שהתחברו כבר לשורש הדברים, ע"י יראת הרוממות שיש בהם, שפירושו, חיים בהתפעלות מתמדת מגדולתו של האין-סוף ברוך הוא וביטלו את רצונם מפני רצונו יתברך, הרי שאצלם מספיק הרצון בלבד כדי להוליד את המציאות. אבל אנו הפשוטים שעדיין לא הגענו למדרגה זאת, צריכים את שלושת המרכיבים – מילין, רעותא, ועובדא.
 
עלינו לדעת שרצונות האדם נובעים משני מעיינות ושורשים- אחד שורש הטומאה, המזוהה עם גוף האדם ונפשו הבהמית, אשר כל אלו הרצונות כולם הם אנוכיות, תאווה, מידות רעות, גשמיות לשם צבירה, כבוד והנאה לשם הנאה בלבד. דברים אלו כולם משתייכים אל - הרצון לקבל!
 
לעומת זאת המעיין השני הוא שורש הקדושה, שמשם נמשכים הרצונות של הנפש האלוקית, השרויה באדם, המכונה בפי המקובלים רוח ונשמה. אלו הרצונות כל תכליתם, להיטיב, להשפיע, לקיים את רצון הבורא, לתקן את המידות, ללמוד ולעסוק בתכלית. דברים המשתייכים עם - הרצון להשפיע!
 
בראש ובראשונה צריך האדם לברר לעצמו – מה הוא רוצה?
 
האם רצונו משתייך לכוחות הטומאה, שהם הרצון לקבל והרצון למלא את תאוותיו המיידיות או רצונו שואף לכוחות הקדושה, שמקורם ברצון להשפיע וברצון לקיים את ייעודו האמיתי של האדם עלי אדמות.
 
לצערנו הרב, אנו רואים את רוב רובם של ספרי המודעות העצמית, העוסקים בדברים אלו, רובם ככולם מלמדים את האדם כיצד למשוך על עצמו השפעות של ענייני העולם הזה – כסף, הצלחה, וכו'. אמנם דברים אלו נצרכים לאדם ואין אנו באים חלילה לפסול אותם, אך כל אלו הדברים הם רק כלי עזר לאדם ואינם התכלית שלשמה הוא נברא.
 
האדם נברא לתכלית מסוימת ואליה הוא צריך לשאוף ולרצות. כל ענייני העולם הזה נוצרו וניתנו לאדם רק בשביל לאפשר לו את כוח הבחירה, כדי לברר את הרצון האמיתי שלו, האם יבחר בחיים חולפים ועוברים וירצה דברים גשמיים ונעלמים או שיבחר בדברים הרוחניים והנעלים וירצה בדברים אמיתיים ונצחיים.


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל