x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   חלק יא - מאויבי תחכמני
 
נשאלת השאלה, אם כך הדבר וכה גדול כוחו של היצר הרע, אשר משתמש ברוב כלי העולם הזה, על שלל הטכנולוגיה, הצבעים והקולות, כדי להשפיע ולשלוט על האדם - "מה יעשה הנער ולא יחטא" ואם כבר נכשל ונפל ברשתו, כיצד יוכל לצאת ולהציל את נפשו.
 
ראשית, כמו שלמדנו בפרקים הקודמים, צריך האדם להפעיל את כח הרצון ולהביא אותו לידי ביטוי, בתפילה, בבקשה, בישוב הדעת, ובדמיון מודרך- אני רוצה לצאת לדרך חדשה, לגלות את האמת ולהתקרב אל התכלית.
 
כעת כשאנו מוכנים, נתחיל בלימוד מעשי, כבר נאמר- "מאויבי תחכמני". אנו צריכים ללמוד את שיטות העבודה של היצר, המוליך את האדם בדמיון מודרך שלילי ולהפוך אותו אל הצד השני, לדמיון מודרך אמיתי וחיובי.
 
אך קודם שניגש לעסוק בדמיון המודרך החיובי, אנו נלמד כאן שלוש שיטות כיצד להתמודד ולברר את הדמיונות התוקפים אותנו מן הצד השלילי.
 
מצווה אותנו הבורא יתברך - "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם". השיטה הראשונה היא להתמקד יותר בבירור הרע כאשר הוא עדיין מחוץ לאדם, לשמור את הפתחים החיצוניים שיש לאדם, שהם העיניים והאזניים, ובכך לנטרל את ההשפעות החיצוניות של העולם ושל היצר הרע מן המוח.
 
השיטה השנייה עוסקת כבר בטיפול בדמיונות עצמם. בספר במדבר, פרשת 'חקת', לאחר שמתו רבים מישראל במדבר מנשיכת הנחשים והשרפים, אומר הקב"ה אל משה: "עשה לך שרף ושים אותו על נס ויהי כל הנשוך וראה אותו וחי" כאן רומזת לנו התורה כיצד לתקן ולרפא את כל אלו, שכבר נפגעו מנשיכת הנחש של ימינו אנו.
 
העצה היא לקחת את הנחש, כלומר את הדמיון עצמו ולשים אותו על נס, היינו להסתכל עליו מן הצד ולבחון אותו בכלים שכליים, האם כך ראוי לי לדמיין ולחשוב, מה יצא לי מכל אלו הדמיונות, מה המטרה והתכלית של זה הדמיון, האם דמיון זה בא מהצד השלילי או החיובי, האם יש לו בסיס במציאות וכו'. כאשר יתמיד האדם בעבודה זאת ויבחן את כל אותם הדמיונות השליליים, התוקפים אותו בצורה זאת, בודאי יראה שיפור משמעותי.
 
השיטה השלישית היא של רבי נחמן מברסלב, שאומר: "כי צריך לזכור וליידע, שהמחשבה ביד האדם להטותה כרצונו ואל כל אשר יחפוץ יטה אותה ואפילו אם כבר הורגלה מחשבתו לצאת מחוץ לגבול הקדושה הרבה, אף על פי כן בידו להטותה בכל פעם לדרך הישר, וזה כמו הסוס, שיצא מהדרך, שיכולים לתופסו ברסן ולהטותו לדרך הישר, כי אי אפשר שיהיו שתי מחשבות יחד במוח בשום אופן באותו זמן. על כן אם יחשוב מחשבה אחרת לטובה, בהכרח שתדחה מחשבתו החיצונה וכל ההרהורים העולים על מוחו".
 
כאן מגלה לנו רבי נחמן סוד נפלא, שמוח האדם אינו יכול להכיל בתוכו שתי מחשבות בעת ובעונה אחת. על כן כאשר יבואו על מוחו של האדם דמיונות והרהורים, אל ינסה להיאבק איתם ולדחות אותם, אלא יחשוב בדבר אחר טוב ויעבור לדמיון מודרך חיובי, אז בודאי ייעלמו כל אלו המחשבות והדמיונות השליליים.
 
ואת שלושת השיטות הנ"ל אפשר לסכם במאמר התורה "אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש, אם אבן הוא נימוח ואם ברזל הוא מתפוצץ".
 
המנוול הוא הרי יצר הרע כידוע, ואם הוא תוקף אותך במחשבות ובדמיונות, הרי שתראה לעסוק בתורה, שתדריך אותך כיצד להישמר ממנו ותמלא את ליבך ומוחך בדברי אמת. ואם לא עזר, תקרא קריאת שמע, דהיינו תסיט את מחשבתך למחשבה אחרת של קריאת שמע ואז ממילא אין שתי מחשבות יכולות לדור במוח האדם יחד. ואם גם זה לא עזר, הזכר לו יום המיתה, דהיינו כמו שאמרנו, העלה את הדמיון על נס ובחן אותו בדרך השכל, שהרי סוף כל אדם למות ועתיד הוא ליתן דין וחשבון על כל מעשיו ומחשבותיו ומה התכלית מכל הדמיונות והבלי העולם הזה שאיתם משתמש היצר הרע.
 
לאחר שיש בידינו את העצות, כיצד להישמר ולהתגונן מפני השפעות חיצוניות, המשפיעות על הדמיון, כיצד לבחון ולברר את המדמה, וכיצד להתגבר על מחשבות ודמיונות מן הצד השלילי, אנו יכולים לגשת כעת אל הלימוד העיקרי של הדמיון המודרך-  האמיתי והחיובי.

 


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל