x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   חלק יב - והנה טוב מאוד
כתוב בתורה בבראשית- "וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד". מה זה טוב מאוד, אמרו רבותינו, זהו יצר הרע. פירוש הדבר, אם ניקח ונסיט את כל האנרגיה השלילית לאפיק חיובי, אם נלמד משיטותיו של היצר הרע כיצד להתנהג בטוב, כמו שנאמר - "מאויבי תחכמני". אם נצליח להתמודד ולהתגבר, הרי נגיע אל התכלית שהיא – טוב מאוד.
 
אומר הכתוב - "ויגזול את החניט מיד המצרי". רמז לדברינו, שעלינו לקחת את הכח השלילי וההרסני, ולהשתמש בו לדברים חיוביים. משל הדבר, לזרם חשמל או לאנרגיה גרעינית, שאיתם אנו יכולים להפעיל מכשירי חשמל ומוקדי כח מועילים, מאידך אנו גם יכולים להפעיל מכשירי הרס ולהפיק אנרגיה משמידה. כדי להפיק ולייצר דברים חיוביים שישפיעו עלינו ועל הסביבה כולה, עלינו לברר את כח המדמה ולהשתמש בו בצורה נכונה לדברים נצרכים ואמיתיים באמת.
 
עלינו לדעת, שכל כח הדמיון והציור נובע מאופיו וממידותיו של האדם. כמו שכתב הרב אליהו אליעזר דסלר, בספרו מכתב מאליהו, ש"לפי רגישות מידות האדם, כך כח הציור שלו, כי הרחמן יצייר לעצמו צרת חברו, ולא כן האכזר, ומשה רבינו לא הגיע לדרגת 'לא קם כמשה' אלא משום שהיה עניו מכל אדם, ואף בהיותו בפלטין של פרעה "ויצא אל אחיו וירא בסבלותם – נתן עיניו וליבו להיות מצר עליהם", היינו שהעריך מאוד את עניין הציורים, והשתמש בהם להרגיש צרתם כצרתו, ובזכות זה נבחר לגואל".
 
מכאן אנו רואים את חשיבותם הגדולה של הציורים הנכונים והדמיון המודרך, כי לפעמים האדם מצייר לעצמו את המציאות כפי מידותיו וכפי רצונותיו הפנימיים והשליליים. על כן צריך האדם להעלות על נס את כל אותם דמיונות וצורת הסתכלות ולבחון אותם בעיני השכל, האם כך ראוי לי לחשוב ולדמיין ולרצות ומה התכלית מכל אלו הדמיונות והמחשבות.
 
רוב ספרי המודעות העצמית, העוסקים בדמיון מודרך, מתמקדים בעיקר ברצון ובמחשבה, כיצד לרצות, למשוך, ולהגשים דברים חומריים הקשורים לגשמיות העולם הזה, כמו כסף, דירה, הצלחה, בריאות וכו'. אמנם דברים אלו חשובים ונצרכים לנו, אך עלינו לדעת, להאמין ולזכור תמיד, שאם ילך האדם בדרך הנכונה, אם יגשים את עצמו בצורה החיובית וישאף להשתפר לתקן ולהתקדם במעלות הרוחניות, בודאי ייתן לו השם יתברך ויספק לו את כל צרכיו בזמן ובמקום הכי טובים בשבילו. וגם אם לא קיבל עדיין את אותם דברים גשמיים שבהם הוא חפץ, סימן הדבר שעדיין לא הגיע הזמן המתאים, או שדבר זה יכול להזיק לו. על כן אנו צריכים להשקיע את הכלי הנפלא ביותר בעולם, שהוא מוח האדם, ובו החשיבה וכח הדמיון, בדברים אמיתיים נצחיים ורוחניים, ולעלות מעלה מעלה, במדרגות העולות אל עבר השלמות הפנימית והדבקות הרוחנית.
 
אנו ניגע בספר זה גם בדמיון מודרך של השגת דברים גשמיים, אך קודם לכן אנו רוצים להביא דוגמאות והוכחות מהתורה הקדושה כיצד רבותינו הקדושים ניצלו את הציור וכח הדמיון לדברים מהותיים ותכליתיים. 
 


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל