x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   חלק יג - עינינו מאירות כשמש וכירח
חז"ל הקדושים אומרים בפרקי אבות: "יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא, ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה".
 
הרב אליהו דסלר, ממחיש לנו משפט זה בכח הציור וכך הוא כותב- קורת רוח בעולם הבא פירושה, אדם שנפטר מן העולם ומסיבות כלשהן אינו זוכה עדיין להיכנס לגן עדן, אלא נמצא בהמתנה מחוץ לגן, ופעם אחת ביום נושבת רוח מתוך גן עדן לעברו, ההנאה שהוא ירגיש באותה שעה, גדולה יותר מכל חיי העולם הזה. פירוש הדבר, שיצייר האדם לעצמו את כל התענוגות וההנאות שעברו על המין האנושי בכלליות ובפרטיות מאז בריאת האדם הראשון ועד לימינו אנו, בין האסורות ובין המותרות, יצמצם וידחוס אותם לתרכיז של שעה אחת, וייתן לנשמה אחת את הכל. עדיין זה לא יגיע אל קורת הרוח הבאה מגן עדן. ומכאן, אם יצליח בכלל, יתחיל לצייר האדם בדמיונו, מה קורה בגן עדן עצמו.
 
נביא דוגמא נוספת, מחז"ל הקדושים בפרקי אבות וכך הם אומרים: "הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון". כאשר תוקף אותך היצר הרע בכח הדמיון ורוצה להביא אותך לידי עבירה, עליך להשתמש בכוח הציור "מאין באת? מטיפה סרוחה, ולאן אתה הולך? למקום עפר רימה ותולעה, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא".
 
אומר רבי נחמן מברסלב, שמייד כשקם האדם משנתו, צריך לדבק מחשבתו ב'עלמא דאתי', כלומר להתבונן ולצייר בדעתו את קיומו של העולם הבא ואת התכלית הנצחית, ואז יוכל להתמודד טוב יותר בכל ענייני העולם הזה.
 
אנו רואים גם שכל תפילת שחרית, ברכות השחר ופסוקי דזימרה, עוסקים בציורים ובהמחשות - "אלוקי נשמה שנתת בי טהורה היא", "פוקח עיוורים". אדם צריך לצייר לעצמו כמה חסד משפיע עליו בורא עולם בזה שהוא רואה- "מתיר אסורים", שהוא חופשי- "שעשה לי כל צרכי", יצייר לעצמו כמו טוב ואהבה ומילוי צרכים אישיים השם יתברך מספק לו בכל זמן ועת וכו'.


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל