x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   חלק יד - עינינו מאירות כשמש וכירח 2
 
כאשר אנו מתקדמים יותר בתפילה, אנו נכנסים יותר אל כח הציור, המתאר לנו מעט מגדולתו של הבורא יתברך וכל צבא השמיים- "השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע", "ישמחו השמים ותגל הארץ, ירעם הים ומלואו יעלוץ השדה וכל אשר בו, אז ירננו כל עצי יער, מלפני אדוני", האדם מצייר לעצמו כיצד כל הבריאה כולה שרה ומשבחת ליוצרה, והוא האדם, בחיר הנבראים, מנצח על כולם.
 
וכן כל התפילה מלאה בציורים, שהאדם בכח הדמיון שבו צריך לפתח אותם ולהתבונן בהם, וכך יגיע להרגש הלב, לקיים את הציווי- "ואהבת את השם אלוקיך", עד שהוא מגיע אל התכלית של הודיה אין-סופית ליוצר בראשית, כמו שכתוב ומצוייר בתפילת נשמת כל חי- "אילו פינו מלא שירה כים, ולשוננו רינה כהמון גליו, ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע ועינינו מאירות כשמש וכירח, וידינו פרושות כנשרי שמים, ורגלינו קלות כאיילות, אין אנחנו מספיקין להודות לך, השם אלוקינו, ולברך את שמך מלכנו, על אחת מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות, הטובות ניסים ונפלאות שעשית עימנו ועם אבותינו". מה נפלא הציור המובא פה, שאין כמוהו לפתוח את לב האדם בהתפעלות ובהתפעמות.
 
וכך על דרך זו מלאה התורה הקדושה, התפילה וכל ספרי הנביאים ורבותינו הקדושים, בתיאורים ובציורים נפלאים, הפותחים את הלב ומרוממים את הנפש, להביא את האדם להתעלות רוחנית ודבקות בתכלית ובבורא יתברך.
 
וכך כותב מר"ן האר"י הקדוש, גדול המקובלים שקמו לעם ישראל: "העושה מצוה אין די לו בעשייתה, אלא צריך שיכוון בעשיית המצוה, שהוא עושה אותה לשם בוראו, והשורש שהכל נשען עליו, הוא שבעשיית המצווה, אל יחשוב שיהיה עליו כמשא וממהר להסירה מעליו, אבל יחשוב בשכלו כאילו בעשותו את אותה המצוה, ירוויח אלף אלפי דינרי זהב, וישמח בעשותו את אותה המצוה בשמחה, שאין לה קץ, מלב ונפש ובחשק גדול, כאילו ממש בפועל נותנים לו אלף אלפים דינרי זהב, אם יעשה את אותה המצוה".
 
וראה זה פלא, גדול המקובלים מר"ן האר"י הקדוש, משתמש בציור גשמי של השגת דינרי זהב, כדי לעורר את הלב המונח בהבלי העולם הזה לעשיית המצוות. והוא כפי שאמרנו, שעלינו ללמוד מהיצר הרע כיצד הוא משעבד את האדם ע"י דמיונות וציורים של העולם הזה, כדי לכובלו בכבליו ולהפיל אותו ברשתו. כך צריך האדם לצייר לעצמו את גודל החשיבות ויוקר כל מצוה ומצוה וכל אות בתורה, כמו שנאמר "כל חפציך לא ישוו בה" ו"שכר מצווה בהאי עלמא ליכא", שגם אם ניקח את כל חפצי העולם הזה יחד- מכוניות, מטוסים, בניינים, זהב, יהלומים וכו', לא ישוו לאות אחת מן התורה, וגם אם יתנו לך את כל העולם הזה, דהיינו להיות מלך על כל העולם, אין זה מגיע לשכר אחד של מצוה, ועל כן אי אפשר לשלם שכר מצוות בעולם הזה.
 
יהי רצון מלפניך אבינו מלכנו, מלך חי וקיים, שתפתח את לבנו בתורתך ובעשיית מצוותיך, ליראה אותך ולאהבה אותך כל הימים ויהיה חלקינו בחלקיך, "לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי", ונזכה לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו, אמן כן יהי רצון!
 


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל