x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   חלק טז - התבוננות 2
 
אחת העצות הגדולות של רבי נחמן מברסלב, שאיתה ניתן להגיע לשמחה, היא ההתבוננות בנקודה הטובה. בדרך- כלל, האדם נופל לעצבות, מכיוון שהוא חושב שהוא אינו שווה כלום או שאינו מצליח או שהיצר הרע מראה לו בכח הדמיון רק דברים שחורים ואת החלק הלא טוב שבו.
 
העצה של רבי נחמן לכך, היא למצוא בעצמו איזה נקודה טובה וכך הוא כותב: "כשהאדם מתחיל לחפש בעצמו ורואה שהוא רחוק מאוד מהשם יתברך והוא מלא חטאים ופגמים הרבה ונדמה לו שהוא רחוק מטוב, אזי הוא צריך לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו איזה טוב, איך אפשר שלא עשה איזה טוב מימיו, ואף שהוא רואה שגם מעט הטוב שעשה, הוא מלא פצעים, כי מעורב בפסולת הרבה, אף על פי כן אי אפשר שאין בו איזה נקודה טובה על כל פנים וכן יחפש וימצא בעצמו עוד איזה נקודות טובות וע"י זה שדן את עצמו לכף זכות ומוצא בעצמו נקודות טובות עדיין, ע"י זה יוצא באמת מכף חובה לכף זכות ויכול לשמח את עצמו".
 
מכאן אנו רואים את גודל הכח של ההתבוננות וההתמקדות בטוב, כי היצר הרע מצייר לנו תמיד שהכל רע, הכל חשוך, אין סיכוי, הוא מתמקד תמיד בדברים השליליים- שבנו ובאחרים.
 
כאן מלמד אותנו רבי נחמן מברסלב, כיצד להפוך את הכל, לקחת נקודה טובה, וע"י דמיון מודרך להגדיל אותה, להתמקד בה, לייפות אותה, להחשיב אותה, לחבר אותה עד אין-סוף, ועל ידה להפוך הכל מכף-חובה לכף-זכות, להפוך את החושך לאור ואת העצבות והמרה שחורה- לשמחה.
 
יהי רצון שנזכה תמיד לראות את הטוב שבנו ובאחרים, ונגשים את כל רצונותינו וחלומותינו- רק לטובה!

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל