x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   חלק ד - כוונה יוצרת
לאחר שהתוודענו לחשיבה הנכונה, בררנו את הרצון האמיתי שלנו ובדקנו אם הוא נובע מהנפש האלוקית או הנפש הבהמית, כעת אנו צריכים להפיח רוח חיים ברצון, כדי שיוכל למשוך את השפע מעולמות עליונים ורוחניים ואת זאת נעשה ע"י – כוונה יוצרת.
 
כאשר אני מחבר את המחשבה אל הרצון, כלומר שאני חושב על מה שאני רוצה, זה נקרא- כוונה.
 
הכוונה היא מיקוד וריכוז המחשבה והרצון. רוב האנשים מפוזרים בדעתם ורוצים דברים שונים, רוב הזמן הם מגיבים למאורעות החיצוניים ועל כן אין הם מצליחים להגשים את עצמם ואת רצונותיהם. כדי שהאדם יצליח למשוך את השפע ולהגשים את רצונותיו, עליו לרכז תחילה את מחשבותיו ולמקד את רצונו, כמו קרן לייזר שהיא אנרגיה ממוקדת ומרוכזת היכולה לחדור בעד כל חומר קשה ככל שיהיה, כך גם מחשבה מרוכזת, בכוונה מחוברת אל רצון ממוקד, יכולים לבקוע חומות של בטון ולהגשים כמעט כל דבר בזה העולם.
 
כלי נשק עוצמתי זה הנקרא כוונה יוצרת, יכול להועיל רבות אך גם יכול להביא לנזקים בלתי הפיכים, על כן צריך לנהוג בזה בזהירות יתרה ובחשיבה נכונה- לדברים טובים בלבד. אסור לנו לדחוק את השעה ולהתעקש על דברים, כי יכול להיות שהם יזיקו לנו, אפילו אם הם טובים וחיוביים, כי עדיין אין אנו כלים מוכנים לקבל את השפע. יכול  גם להיות, שנרצה דברים הנראים לנו כטובים, מענגים ומועילים, אך בסופו של דבר הם יתבררו כמזיקים. על כן כל פעולה של כוונה יוצרת ודמיון מודרך, צריכה להיות מלווה בתפילה לבורא עולם, שייתן ושיגשים לנו את רצוננו, רק במידה ורצון זה טוב בשבילנו ולא יזיק לנו, כמו כן עלינו להיות סובלניים ולא לדחוק את השעה, עד שיגיע הזמן והרגע המתאימים ביותר בשבילנו.
 

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל