x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.



לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות




פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה









 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.






ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   חלק ה - רצון אמיתי
כדי לבדוק אם הרצון שלנו הוא טוב ואמיתי, עלינו לבדוק את הרצון בשכל קר, מנותק מכל נגיעה אישית ומכל רגש ולשאול את השאלות- האם אני רוצה את הדבר מכיוון שהוא מסב לי הנאה ועונג מיידי? הרי זה בא מהנפש הבהמית, אך אם אני רוצה את הדבר מכיוון שאני מבין שזה יעשה לי טוב ועונג רוחני לעתיד, הרי זה בא מהנפש האלוקית.
 
הדרך בה אנו מגשימים את הרצון, גם היא חשובה מאוד. הכוח של היצירה הוא כוח גדול מאוד, אך גם מסוכן. האדם יכול לייצר את הדבר הגדול ביותר בעולם, לייצר אדם, ע"י כוח ההולדה של התינוק, הוא יכול לעשות זאת בדרך קדושה עם אשתו בטהרה או להיפך חלילה לעשות זאת עם אשת איש, שזה הדבר החמור ביותר ועדיין היצירה תתבצע, כי אין הבורא יתברך מתערב בבחירה החופשית.
 
כמו-כן יכול האדם לעשות כסף ולהצליח בדרך הישרה או שהוא יכול לגנוב ולרמות. על כן השאלה היא- האם הכוונה שלנו להגשים את רצוננו, מחוברת לקדושה או לטומאה? לאמת או לשקר? את זאת צריך האדם  לבדוק באמת ולשים דגש חזק לא רק על מה אני רוצה, אלא גם באיזה דרך אני רוצה להגשים זאת.
 
אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, ששני מנהיגים יש לו לאדם, המחשבה והרצון וכאשר הוא שולט עליהם, הרי הוא יכול להנהיג את עצמו, כי כשאין לאדם שליטה על המחשבה ועל הרצון, הרי שיש פלישה מן החוץ אל מוחו ויש השפעה על המחשבה ועל הרצון, מדברים חיצוניים וזרים, כמו פרסומות, סרטים, דעת קהל, אנשים, תקשורת ועוד, שהם משתלטים על המחשבות של האדם וקובעים לו את רצונו.
 
האדם יוכל להגיע להחלטות נכונות, רק כאשר ישיג את השליטה על המחשבה והרצון ויתנתק ממקורות השפעה חיצוניים, שאין בהם ממש, ואת זאת יוכל לעשות ע"י לימוד אמיתי ויישוב דעת נכון, שרק על ידם יוכל לקבל החלטות נכונות ולהגיע להגשמת רצונות אמיתיים.


0544-525396 | 03-9091753




תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל