x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   חלק ח - השכל שבכל דבר
 
ועל זה אומר רבי נחמן מברסלב: "איש הישראלי צריך להסתכל בשכל שבכל דבר, כי השכל שבכל דבר הוא אור גדול והוא מאיר לו בכל דרכיו". אמר רבי נחמן, שכדי שיוכל האדם להגיע לרמה של אור, שיאיר לו בבהירות ובידיעה, עד שיוכל להגיע להחלטה הנכונה, הוא צריך להגיע אל השכל והדעת שבכל דבר.
 
השם יתברך מסתיר את עצמו במאורעות החיים, העוברים על האדם ושולח לו תמיד רמזים כדי לנווט אותו בדרך החיים. אם האדם ישים את לבו ויסתכל בשכל שבכל דבר שעובר עליו, ובמה שהוא רואה או שומע, הוא יוכל לקבל משם הדרכה ורמזים כיצד לנהוג ובמה לבחור.
 
עלינו להגדיל את הידע ואת הדעת שלנו, ע"י שלא נסתפק בעטיפה החיצונית, שהעולם והנחש מנסים למכור לנו, אנו צריכים להסתכל בשכל שבכל דבר, להבין רמזים וללמוד על עומקם של דברים. ברגע שיהיה "וידעת היום", אז נבצע -  "והשבות אל לבבך", שנכניס את הציורים והדמיון מודרך אל הלב, ששם מקור כל הרגשות, התאוות והמניעות, וע"י שהמח יהיה שליט על הלב, נוכל להגיע להחלטות נכונות ולבחור בחיים האמיתיים. 
 


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל