x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   חלק ט - כח המדמה
 
בתחילת הפרק כתבנו על תפקידו של כח הדמיון והציור, כעת אנו רוצים לחזק ולהביא את דברי רבי נתן מברסלב כלשונם, בספרו ליקוטי הלכות-אורח חיים ב', הלכות ברכת הריח ד', וכך הוא כותב: "דע כי כח המדמה הוא בחינת הממוצע בין הגשמיות לרוחניות, בין הגוף לנפש, כי כח המדמה הוא בחינת תכלית הרוחניות של כל הגשמיים והוא תכלית הגשמיות של כל הרוחניים, ועל כן הוא בחינת הממוצע שמחבר בין הגשמיות לרוחניות.
 
כי כח המדמה הוא הכח המצייר את כל הדברים במוח, כי את כל הדברים הגשמיים שבעולם אנו מציירים במוח, כתבניתם ודמותם ממש, ע"י כח המדמה. כי כח השכל האמיתי והפנימי רחוק ונעלם מאוד מכל מיני גשמיות, רק עיקר הציור הוא ע"י כח המדמה וזה הציור שמציירין דבר גשמי במוח, זה הציור הוא תכלית הרוחניות של אותו הדבר, אבל כנגד הדעת והשכל, זה הציור הוא בחינת תכלית הגשמיות, נמצא שכח המדמה הוא הממוצע המחבר בין הגשמי לרוחני, ורק ע"י כח זה יכולים להודיע לנשמה ולשכל את כל ענייני הגשמיות של עולם הזה, ועל כן עיקר הניסיון והבחירה של כל אדם הוא בכח המדמה, ששם עיקר אחיזת עץ הדעת טוב ורע.
 
וכל תכלית האדם הוא לברר את המדמה ולזכות לאמונה שלמה ואז יוכל ויזכה לעלות דרך המדמה אל עצם השכל הפנימי שהוא הנשמה, ועל ידי זה יזכה לרוב טוב הצפון עין לא ראתה.
 
ולהפך, כל הנפילות והירידות של כל הרחוקים, שנתרחקו מהשם יתברך, הכל הוא ע"י שלא בררו המדמה ונפלו לדמיונות של שקר, כי לא התקרבו לצדיקים האמיתיים וסמכו על דעת עצמם וע"י זה נאבדו ונטרדו מן העולם. כי אין מי שיזכה לשכל אמיתי ומבורר, רק הצדיקים האמיתיים ומי שזוכה להתקרב אליהם ולהשליך שכלו ולהאמין בכל דבריהם באמונה שלמה, על ידם יזכה לברור המדמה, שזה עיקר האמונה".
 
דברים קדושים ועמוקים החודרים חדרי בטן ומהם אנו למדים, שכל תכלית האדם עלי אדמות הוא לברר את כח הדמיון ולבחור בטוב, כי לאחר חטא האדם הראשון, שממנו התערבב הטוב והרע בעולמות, עיקר הערבוב, המאבק  וכמו כן הברור, נעשה - בכח הדמיון.


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל