x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   4. התחלת התשובה
עיקר הקושי למצוא את הדרך לשוב אליו יתברך זה מחמת חטא אדם הראשון ומחמת ריבוי עוונותינו שעל ידם נתבלבלו כל המקומות והדרכים עד שקשה למצוא הדרך לשוב אליו יתברך, כי עיקר התשובה הוא להשיב הדבר למקום שניטל משם כלומר שישוב האדם אל שורש נשמתו, אבל מריבוי עוונותינו קשה לנו מאוד למצוא מקומינו ולידע איך לשוב אל המקום אשר נחצבנו משם.
 
וזה ששאל הקב"ה את איוב על שהרהר אחר מדותיו יתברך "איפה היית ביסדי ארץ" ודרשו רז"ל היכן היית באדם הראשון, כי האדם הראשון היה כלול מכל הנשמות ושאל אותו הקב"ה אם הוא יודע היכן היה מקומו בקומתו של אדם הראשון ואומר האר"י ז"ל ששאל אותו אם כבר זכה לתשובה שלימה לשוב אל מקומו שניטל משם ומאחר שעדיין אינו יודע את מקומו בקומתו של האדם הראשון בוודאי לא זכה עדיין לתשובה שלימה.     
 
ומחמת זה עובר על כל אדם מה שעובר, כי כל מה שהקב"ה מסבב עם האדם הכל לטובתו כדי להשיבו לדרך הישר, והשם יתברך מסבב עימו בכמה סיבות כפי מה שהוא יתברך יודע את מקומו של כל אחד ואחד שכמו כן הוא צריך לגלגל עימו בגלגולים אלו ובסיבות אלו הכל כדי להשיבו אל שורש נשמתו. ומחמת שאין מי שידע מקום כל אחד ואחד מתחילה ועד סוף, על כן אי אפשר להבין דרכיו יתברך ומחמת זה קשה למצוא מאוד הראש וההתחלה לתשובה מחמת שבחטא אדם הראשון נשרו אבריו ונפלו ממנו כמה נשמות ונתבלבל מקום מאוד וכמו כן ע"י החטאים של כל אחד ואחד.
 
על כן אי אפשר להתחיל ולילך בדרך התשובה כי אם ע"י הצדיקים האמיתיים שהם אוחזים בכסא הכבוד, דהיינו בשרשי נשמות ישראל, כי הם בחינת מקומו של עולם ויודעים מקום כל אחד ואחד מתחילה ועד סוף והם יודעים לדון הכל לכף זכות ולעשות ראש השנה שהוא יום הראשון לעשרת ימי תשובה דהיינו להתחלת התשובה, כי הם מוצאים זכות לכל אחד לפי מקומו ואפילו אם הוא הגרוע שבגרועים הם מוצאים בו זכות ומוליכים אותו בדרך התשובה והתיקון כפי שורש נשמתו.
 
כי זה אנו רואים בחוש שבראש השנה ועשרת ימי תשובה מגיע על כל אחד מישראל איזה הרהור תשובה והכל צועקים להשם יתברך מעומק הלב, וכל זה נמשך רק מהצדיקים האמיתיים שיכולים לעשות ראש השנה ע"י שהם יודעים מקום כל אחד ואחד. והם מודיעים להם ומאירים לכל בדעתם שורש העיצה והראש וההתחלה כיצד ליכנוס בדרכי התשובה שהעיקר הוא לצעוק אל השם תמיד מעומק הלב בחינת "ממעמקים קראתיך השם" מעמקי עמקים וכל זה נמשך על כל אחד מישראל מגדולי הצדיקים שיודעים מקום כל אחד ואחד והם דנים כל אחד לכף זכות ושם עיקר התחלת התשובה ועל כן צריכים לנסוע לצדיקים האמיתיים על ראש השנה כי במקום מנוחת הצדיקים שם כלולים כל המקומות של כל אחד ואחד כי במקום מנוחתו שם נמשך קדושת כיסא הכבוד ועל כן שם הוא בחינת מקומו של עולם ויכול כל אחד למצוא שם את מקומו ולשוב להשם יתברך.


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל