x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   7. צא מן התיבה
 וכל זה מרומז בזוהר הקדוש בעניין תיבת נח כמו שנאמר שם שנח לא ביקש על דורו ואחר שיצא מהתיבה וראה את כל העולם חרב התחיל לבכות עליו והשיבו הקב"ה "רעיה שטייא" עכשיו אתה בוכה ומתפלל ולא מקודם. וכל הפגם של נח ותיקונו הכל הוא בעניין הבקיאות הנ"ל שלא היה בקי בהלכה זאת של דרכי התשובה כמו משה רבינו והצדיקים הגדולים שממשיכים דרכי התשובה הנ"ל בבקיאות נפלאה מאוד, כי נח היה צדיק ותמים אבל לא השיג שאפשר לצאת ולרדת אל הרשעים ולעסוק עימהם ולמצוא בהם איזה זכות להתפלל עליהם ולעוררם באיזה נקודה טובה שבכל זה עסקו משה והצדיקים הגדולים שאחריו ביגיעות עצומות כי לא השיג רחמיו יתברך עד היכן הם מגיעים. והוא היה בקי רק בבחינת "עייל" דהיינו רק בעליה ועל כן הוכרח להיכנס אל התיבה ולהתחבא שם.
 
כי תיבת נח מרמזת על תיבות הדיבורים והתפילות והלימוד של ישראל והיא נבנתה ונעשתה בחכמה וקדושה גבוה מאוד כי היו כוונות עמוקות בגובהה ואורכה ורוחבה ובכל בנינה. ומחמת שנח לא היה בקי בהלכה אלא רק בבחינת "עייל" ולא היה יכול להציל את עצמו ואת העולם אזי הוכרח להיכנס אל התיבה ושם יסתיר עצמו עם כל בניו ועם כל מיני חיות ועופות וצמחים בשביל קיום העולם. אבל כמו שציווה אותו השם יתברך להיכנס אל התיבה כמו כן הוכרח לצאת מהתיבה כמו שכתוב "וידבר אלוקים אל נח צא מן התיבה" כי יציאתו מן התיבה זה בחינת ו"נפיק" כמו שנאמר "ויזכור אלוקים את נח" כי ריחם השם על עולמו וציווהו לצאת מן התיבה.
 
וכל זה מרמז על כל מה שכתבנו בעניין זה, שבוודאי מי שרוצה לשוב להשם יתברך היה מרוצה שיניחוהו לשבת תמיד בבית המדרש במקום קדוש ולעסוק בתורה ותפילה תמיד, אבל השם יתברך רוצה בקיום העולם ומסבב עם האדם שיהיה מוכרח לצאת כמה פעמים מבית המדרש ויעסוק בצרכי הגוף והפרנסה שכל זה בחינת ו"נפיק". וזה קשה על האדם מאוד, כי הוא יודע שהוא יוצא לחוץ הוא בסכנה גדולה מאוד וזה בחינת שבני נח לא רצו לצאת מהתיבה כי אם בגזירת השם יתברך שאמר להם לצאת, כי השם יתברך רוצה שהאדם יעבוד אותו בזה העולם דוקא שהוא בכללו "נפיק" כנגד העולמות הקדושים והעליונים, ועל כן גם בזה העולם ההכרח שתהיה עבודתו בבחינת "עייל ונפיק" רצוא ושוב דווקא.
 
ועל כן היה כל התיקון ע"י קשת הברית שהבטיחו השם יתברך "את קשתי נתתי בענן" כי קשת הברית הוא בחינת צדיק האמת שנאמר "את בריתי נתתי לו" והענן הוא בחינת חושך וערפל שזה בחינת כל הירידות, שהבטיח השם יתברך שגם בירידות ואפילו בשאול תחתיות ממש יוכלו להתחזק ולעלות בכוח הצדיק האמת שממשיך דרכי התשובה בעולם שהם בחינת הבקיאות הנ"ל שע"י זה יתתקן הכל עד שתבוא הגאולה השלימה, אמן.
 
וזה עיקר הבקיאות הנ"ל  שבכל מה שיעבור על האדם יהיה נזהר ונשמר בנפשו שלא יפול לגמרי ולא יצא חוץ לתחום ח"ו וגם אם הגיע לאיזה מדריגה שלא יעצור ולא יפול לגאווה ח"ו, כי כבר מבואר שעל כל אדם בהכרח שיעבור עליו אלפים ורבבות של עליות וירידות ובפרט מי שכבר חטא ונכשל כמו שנכשל בעוונותיו הרבים כשרוצה לשוב ולהכנס בדרכי התשובה אזי מתגברים ומתגרים בו במצולות ים מאוד שהם כל ההרהורים המגונים והתאוות ויום אחד הוא בבחינת "אסק שמיים" שהוא מרבה בקדושה ובכיסופין ומרגיש בשמיים ויום אחר או אפילו שעה אחרת הוא בבחינת "ואציע שאול" שהוא נמצא בתוך כל התאוות והגשמיות של זה העולם ועל זה נאמר "יעלו שמיים ירדו תהומות".
 
וזה עיקר התשובה שמתגבר האדם לבלי ליפול לגמרי מכל מה שעובר עליו ואי אפשר לבאר בפרטיות לכל אחד ואחד כיצד לנהוג מכל מה שעובר עליו בכל עת וזמן כי רבו השינויים אפילו באדם אחד. על כן צריך כל אחד להיות בקי בהלכה זאת מאוד בקי ברצוא ובשוב לפי בחינתו ויחזיק את עצמו תמיד בהשם יתברך, והכל בכח הצדיק כי עיקר דרך הקודש שעושה הצדיק הוא להמשיך עצות ודרכים והתחזקות כאילו באופן שהכל ישובו להשם יתברך אפילו החלושי כח מאוד שרוצים וחפצים לשוב הכל יזכו לשוב ברבות הימים ע"י דרכי התשובה שממשיך בעולם צדיק האמת.

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל