x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   8. ידום וישתוק
והכלל כי עיקר התשובה הוא כשישמע בזיונו ידום וישתוק, כי צריך האדם לעבור ולסבול חרפות וביזיונות הרבה קודם שיזכה להכנס בדרכי התשובה ועיקר הביזיון הוא שרוצה להתקרב להשם יתברך או לתקן את דרכיו ואינו מצליח ואז עיקר התיקון הוא שידום וישתוק הן בדיבור והן במחשבה דהיינו שלא יהרהר אחר מידותיו יתברך ואחר כל מה שעובר עליו ואז יקויים בו מה שנאמר "דום להשם והתחולל לו והוא יפיל לך חללים חללים".
 
וכל זה מרמזת לנו מצוות השחיטה כידוע שתכליתה להעלות את נפש החי המגולגלת בבהמה לבחינת אדם שזה בחינת תשובה שצריך להחזיר ולהשיב את הנפש לשרשה, והעניין הוא "כי מי יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ" כי כשהאדם עובר עבירה ח"ו אזי הוא יורד מבחינת רוח אדם לבחינת רוח הבהמה, וזה ידוע שההפרש שבין אדם לבהמה הוא הדיבור כי גדר האדם הוא מדבר, נמצא כשהאדם חוטא ח"ו אזי הוא יורד לבחינת רוח הבהמה ואז הוא בבחינת העדר הדיבור כמו בהמה.
 
ועל כן עונשו ותיקונו הוא ע"י זה בעצמו היינו ע"י דמימה ושתיקה שצריך לסבול צער השתיקה והדמימה, כי במה שפגם יתקן וישתוק בדיבור על כל הבזיונות וידמום במחשבה על כל מה שעובר עליו, כי הוא פגם בזה שע"י חטאותיו ירד לבהמיות שהוא העדר הדיבור על כן צריך לסבול צער השתיקה וע"י זה יתוקן ויצטרף ויתקן מה שפגם, ואז כשנתתקן ע"י שמקיים "דום להשם" כנ"ל אזי נעשה מזה בחינת אדם ואז חוזר למעלתו ועולה מבחינת בהמה לבחינת אדם.
 
וזה בחינת השחיטה, כי הנפש שלא זכתה לעשות תשובה בחיים, עד שהוכרחה להתגלגל בבהמה ממש כי המשיך עליו רוח הבהמה ע"י חטאותיו, ואזי אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה כשנפש האדם מגולגלת בבהמה ח"ו, ואז תיקונה הוא ע"י השחיטה כי שפיכות הדמים של השחיטה זה בחינת שפיכות דמים הנ"ל כי אז בוודאי הנפש היא בדמימה ושתיקה "כשה לטבח יובל" ואז ע"י השחיטה חוזרת הנפש ועולה מבחינת בהמה לבחינת אדם וזה תיקונה.
 
ועל כן הביזיון שבא על האדם הוא טובה גדולה ממש כי ע"י זה הוא עובר את התיקון בחיים חיותו, כי כשמבזים את האדם אזי נשפך הדם שבחלל השמאלי ממש וזה כאילו שופכים את דמו ואם הוא זוכה לדמום ולשתוק על כל הבזיונות ועל כל מה שעובר עליו שרוצה לחזור בתשובה ומרחיקים אותו ולא הולך לו כסדר והוא שותק ואינו מהרהר אחר מידותיו יתברך אזי זהו עיקר תיקונו ותשובתו ואזי אינו צריך להתגלגל בבהמה ממש כי עושה את התיקון עוד בחיים חיותו.

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל