x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
דרכי תשובה
דרכי התשובה

תוקף הרצון

כל אחד מישראל שורש נשמתו גבוה מאוד מאוד רק שירצה לארציות וגשמיות זה העולם בשביל הבחירה כדי שדווקא ע"י זה תשוב למקורה בשלימות נפלאה, וכל אדם שבעולם מגדול ועד קטן בהכרח שיעבור עליו כמה...... קרא עוד

קטגוריות: דרכי תשובה
דרכי התשובה

2. בחיפזון גדול

והנה בתחילת התקרבות האדם להשם יתברך כשרוצה להיכנס בדרכי התשובה אזי מתגלה לו בתחילה אור גדול מלמעלה בלי התעוררות מצידו כלל. וזה בחינת יציאת מצרים, שבתחילה התגלה להם אור השם יתברך באות...... קרא עוד

קטגוריות: דרכי תשובה
דרכי תשובה

3. גאולה שלמה

כי זה ידוע שעיקר כל הגלויות וכל הגאולות הם רק ישועת וגאולת הנפש מגלות התאוות רעות הבאים מהס"א והיצר הרע שהם עיקר גלות וצרות ישראל, שהם מתגברים בכל דור על נפש הישראלי ורוצים לאחוז אותו...... קרא עוד

קטגוריות: דרכי תשובה
דרכי תשובה

4. התחלת התשובה

עיקר הקושי למצוא את הדרך לשוב אליו יתברך זה מחמת חטא אדם הראשון ומחמת ריבוי עוונותינו שעל ידם נתבלבלו כל המקומות והדרכים עד שקשה למצוא הדרך לשוב אליו יתברך, כי עיקר התשובה הוא להשיב הדבר למק...... קרא עוד

קטגוריות: דרכי תשובה
דרכי תשובה

5. האילן הקדוש

ועל כן עיקר העיצה כיצד להתקרב להשם יתברך ולמצוא את דרך הישר והנתיב לשורש נשמתו הוא ע"י מה שמרומז במעשה הקדוש "משבעה בעטלירס" במעשה של יום החמישי של בעל החטוטרות, שמספר שם מעני...... קרא עוד

קטגוריות: דרכי תשובה
דרכי תשובה

6. בקיא בהלכה

נמצא שכשרוצה האדם לילך בדרכי התשובה צריך להיות בקי בהלכה דהיינו שיהיה לו שני בקיאויות – בקיא ברצוא ובקיא בשוב, שזה בחינת עייל ונפיק בחינת "אם אסק שמיים שם אתה ואציע שאול הנך&qu...... קרא עוד

קטגוריות: דרכי תשובה
דרכי תשובה

7. צא מן התיבה

 וכל זה מרומז בזוהר הקדוש בעניין תיבת נח כמו שנאמר שם שנח לא ביקש על דורו ואחר שיצא מהתיבה וראה את כל העולם חרב התחיל לבכות עליו והשיבו הקב"ה "רעיה שטייא" עכשיו אתה בו...... קרא עוד

קטגוריות: דרכי תשובה
דרכי תשובה

8. ידום וישתוק

והכלל כי עיקר התשובה הוא כשישמע בזיונו ידום וישתוק, כי צריך האדם לעבור ולסבול חרפות וביזיונות הרבה קודם שיזכה להכנס בדרכי התשובה ועיקר הביזיון הוא שרוצה להתקרב להשם יתברך או לתקן את דרכיו...... קרא עוד

קטגוריות: דרכי תשובה

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל