x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   2. בחיפזון גדול
והנה בתחילת התקרבות האדם להשם יתברך כשרוצה להיכנס בדרכי התשובה אזי מתגלה לו בתחילה אור גדול מלמעלה בלי התעוררות מצידו כלל.

וזה בחינת יציאת מצרים, שבתחילה התגלה להם אור השם יתברך באותות ובמופתים כי בלא זה אי אפשר היה להם לצאת מחמת שהיו משוקעים מאוד בטומאת מצריים ועל כן היה ההכרח שיתגלה אז אור גדול ביותר שעל ידי זה יוכלו להתעורר ולהתחזק ולצאת ממצריים בחיפזון גדול בבחינת "כי גורשו ממצריים ולא יכלו להתמהמה וגם צידה לא עשו להם".
 
ובחינה זאת יש בכל אדם ובכל זמן כי כל אחד ואחד כל זמן שהוא משוקע בתאוות והבלי העולם הזה זה בחינת גלות מצריים כידוע ויש אנשים שהם משוקעים מאוד בטומאת מצריים בגילולי החטאים והעוונות ר"ל ומחמת זה שהוא משוקע בתועבותיו מאוד מאוד על כן אי אפשר להוציאו משם בשום תוכחה או מוסר כי כבר נקשר בשטויותיו והבליו ובחטאים שלו כל כך עד שאי אפשר להוציאו משם בשום פנים אפילו אם ירצו לדבר איתו תורה ומוסר לפי מדריגתו.
 
אבל השם יתברך חושב מחשבות לבל ידח ממנו נידח ועל כן הוא יתברך ברחמיו שולח לו לפעמים התנוצצות גדולה והתעוררות בליבו שישוב אליו יתברך שזה בחינת הכרוז מלמעלה שבא לאדם. ועל כן צריך האדם שיחוס על נפשו ותיכף כשבא עליו ההתעוררות לתשובה תיכף ומיד ימהר להמלט על נפשו ואל יסתכל לאחוריו כלל בבחינת "מהר המלט על נפשך אל תביט אחריך". כי מחמת שהוא משוקע בשטויות ותאוות ובלבולים כל כך על כן תיכף כשמתחיל לחשוב איך ומה ובאיזה אופן יברח מתאוותו ובאיזה דרך יזכה לתשובה וכו' בוודאי יחזור וישוב לאוולתו כי פרעה שהוא בחינת היצר הרע לא יתן לו לצאת כל כך מהר.
 
על כן בתחילת ההתעוררות התשובה צריך לברוח מיד שמתעורר ואל יביט לאחוריו כלל, יהיה איך שיהיה, יחוס על נפשו ויברח בחפזון ממה שהוא צריך לברוח שזה בחינת פסח שאז היה יציאת מצריים שאז נתגלה אור רב מלמעלה ואז יצאו תיכף ישראל בחפזון גדול כי לא יכלו להתמהמה, כי אם היו נשארים שם עוד רגע אחד ח"ו היו נשקעים שם. וגם אסור לו לחשוב על העתיד ועל הפרנסה וכו' רק יבטח בהשם וישליך עליו יתברך יהבו והוא יכלכלהו שזה בחינת "וגם צידה לא עשו להם", כי כשצריכים לברוח ממה שצריך לברוח מפח יוקשים אסור לחשוב על פרנסה וצידה, כי בוודאי כשנופלים על האדם רוצחים וגזלנים או חיות רעות והוא ממהר לברוח מהם בוודאי אינו חושב אז מהיכן ותפרנס וכיוצא מכל שכן כשהאדם צריך לברוח מן השאול תחתיות ומתחתיו ומיסורי עולם לחיי עולם, בוודאי הוא צריך לברוח ולמהר להמלט על נפשו ולא יביט לאחוריו כלל כי אינו יכול להתמהמה וגם צידה ופרנסה לא יעשה לו ויבטח בהשם וישען באלוקיו כי לא יעזבהו.

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל