x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   הארה - חלק ג
"וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים" אומר המדרש ה"חומר" הוא חומרות התורה ו"הלבנים" הם ליבון ההלכה.
ישנם לומדי תורה שמשקיעים את רוב זמנם ורוב עבודת השם שלהם בליבון ההלכה, בחומרות יתרות ובעבודה קשה, דבר זה הוא חשוב מאוד, כי הוא מברר לאדם את כח-המדמה ומורה לו את המעשה אשר יעשה, אך דבר זה אינו העיקר בלימוד התורה הקדושה. רוב העולם מודדים את ההצלחה על פי ההישגים והתוצאות ולצערינו משפיע עניין זה ביותר גם על העולם התורני, בודקים את מדרגתו של האדם על פי כמות הידע שיש לו, כמה ספרים זכה לגמור, כמה תלמידים הצליח להעמיד ואיזה ישיבה יש לו, ואילו העיקר נזנח ונשכח מהלב, הכיסופים והתפילה, הבקשה, הרצונות הטובים, החיפוש, וההתחברות לנקודה הפנימית שבלב אינם מעניינים כל כך את אילו המתמקדים בעיקר בעבודת השם החיצונית.
ועל זה נאמר "ישמח לב מבקשי השם", מבקשי השם דוקא ולא משיגי או מוצאי השם, כי עיקר העניין הוא הבקשה והחיפוש, אצל הבורא יתברך חשוב יותר כוונת הלב, המאמץ והרצון האמיתי. 
עיקר הלימוד צריך לקרב אותנו אל התכלית ואל הבורא יתברך, תורה מלשון הוראה, שמורה לי את הדרך האמיתית להכיר את מי שאמר והיה העולם, מורה לי את הדרך לעלות ולהתעלות, להוציא מן הכוח אל הפועל את התכונות הפנימיות שלי, את הדרך השייכת רק לי בעולם, דרך שתאיר את הנקודה הפנימית שלי ותביא אותי אל תיקוני. עבודה זאת צריכה להיות נעימה ומשמחת, גם כאשר האדם מתייגע בתורה ובמצוות, הוא אמור לעשות זאת מתוך שמחה ואהבה לא מתוך מרירות וקושי.
כדי שיצליח לומד התורה להגיע אל האמת לאמיתה, הוא אינו צריך להסתפק רק בלימוד פשטי התורה וקיום ההלכה. דברים אילו שנוגעים במהות קיומו של האדם צריכים יגיעה, מעשים, חיפוש, כיסופים, התעמקות ולימוד של פנימיות התורה והחסידות, הבנת הדברים והמסרים, ובעיקר תפילה ומסירות נפש.
המטרה והיעד האמתי שאליו צריך לשאוף ולכסוף האדם הוא הקשר והדבקות בחי החיים, ועל כן לפעמים דוקא אילו שרחוקים ממחוזות הקדושה מתפתח בהם צימאון אמיתי ורצון חזק לדבר זה, עקב החיסרון הנשמתי הגדול שיש בהם, הצימאון הזה יוצר בהם כלי גדול וחזק למשוך ולהכיל את האור, לא כן אילו שנמצאים כביכול במחוזות האור וחושבים שאין להם מה לדרוש, לבקש ולחפש ועל כן הם חיים את חייהם בשגרה ואינם כוספים ומבקשים את השם.
וזה מה שנאמר "במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד" מכיוון שהבעל תשובה היה במקומות רחוקים, הוא הרגיש את החיסרון הגדול בנשמתו, ועל כן רצונותיו וכיסופיו להגיע אל האור מושכים אותו בחוזקה אל גבהי מרומים.  
רבי נחמן מתאר תהליך זה בסיפורו "מעשה מרב ובן יחיד" וכך הוא כותב: "מעשה ברב אחד שלא היה לו בנים, אחר כך היה לו בן יחיד וגידל אותו והשיא אותו, והיה יושב בעליה ולמד כדרך אצל הגבירים והיה לומד ומתפלל תמיד, רק שהיה מרגיש בעצמו שחסר לו איזה חיסרון- ואינו יודע מהו, ולא היה מרגיש טעם בלימודו ובתפילתו. וסיפר לפני האנשים בני הנעורים, ונתנו לו עצה: שיסע לאותו צדיק".
בהמשך הסיפור מתוארים כל הסיבות והמניעות שמנעו ממנו להגיע אל אותו הצדיק ולבסוף כאשר נפטר מן העולם, מתגלה לו שכל ענינו ותיקונו וגאולת נפשו היו תלויים בזה שיתחבר עם הצדיק והוא לא זכה לכל זאת בגלל מניעות שפגש בהן.
כאן אנו רואים שיכול האדם להיות למדן גדול בתורה, אך בכל אופן הוא ירגיש חיסרון בפנימיותו, שאין הוא יודע מה הוא ומהיכן הוא נובע, אין הוא מרגיש טעם אמיתי בלימודו ובתפילותיו, אין הוא מגיע לשלמות פנימית וסיפוק במעשיו אך בכל זאת הוא ממשיך בשגרת חייו ובלימודו. הוא אינו מבקש את סיבת החיסרון ולא מעוניין בהרפתקאות יתירות, הוא צריך את הביטחון של הכולל ושל הסביבה המוכרת, הוא מפחד ממה שיגידו אנשים ואיך הוא יראה בעיניהם.
אך בעיקר הוא לא רוצה להתחבר לצדיק האמת, שהוא בחינת משה שבכל דור, מכיוון שהצדיק מוציא את אנשיו אל המדבר, לעבודת השם הפנימית והאמיתית, עבודה זו כרוכה בהקרבה, בקשיים, בעליות בירידות, בחיפוש אמיתי, בבקשה, בכיסופים ובתפילה. והסיבה לכך שאינו מתחבר לצדיק נובעת "מקוצר רוח", שזה חיסרון האמונה בצדיק ובדרכו ו"בעבודה קשה" של יגיעה בתורה החיצונית בלבד, נוח לו להאמין שמשה רבינו היה פעם, בסיפורי התנ"ך לפני הרבה דורות וכעת עניין זה אינו שייך אליו.
אך הבורא יתברך אינו מוותר, הוא יביא כל נשמה אל יעודה ואל תכליתה, כמו שנאמר "ולא ידח ממנו נידח". כל אדם נפגש במהלך חייו בכמה נקודות ציון, שהם למעשה מחוללים בו את המפנה וגורמים לו לצאת לדרך החיפוש או לשנות את חייו ולצאת מהרגליו.
נקודת מפנה זאת יכולה להיות מאורע גדול ולא נעים שחווה האדם ומוציא אותו משגרת חייו, לפתע כל הדברים נהיים זניחים, כל צורת ההסתכלות על החיים מתהפכת, האדם קולט פתאום שהכל זמני, שום דבר אינו קבוע אין בטחון בשום עניין מהבלי העולם, זו היא התעוררות מלמעלה, שהשם יתברך מעורר את האדם.
ישנה גם התעוררות מלמטה ,כאשר האדם מוצא את עצמו לפתע בריקנות פנימית, בחוסר עניין ותכלית בחיים, בחוסר שמחה ומהות אמתית, לאחר שניסה כבר הכל. ישנם כאלו שמנסים להחליף ולשנות שגרת חיים ונוסעים למקומות רחוקים או פותחים עסקים חדשים. הם בטוחים שהפתרון הפנימי למצוקותיהם נמצא בחוץ או במקומות אחרים, אך למעשה כל הפתרון והתרופה לריקנות הגדולה נמצא עמוק פנימה, בתוך הנפש.
אצל לומדי התורה העניין קל יותר, מכיוון שאין הם חווים כל כך את הריקנות הפנימית, כי התורה ממלא את נפשם באור החיים. יש להם גם עניין רב בחידושים ובלימוד והם אף חווים אושר והנאה בחייהם וסיפוק בדרך שהם הולכים בה. בודאי ישנם גם כאלו שאינם חווים זאת, כי אין לעשות הכללות, אך בכל אופן גם אלו הנמצאים בעולם הקדושה והגיעו כביכול אל הנחלה ואל האור, יכולים לחיות בטעות גדולה.


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל