x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   הארה - חלק ד
אומר רבי נחמן "ישנם אנשים שישנים את ימיהם" כלומר שמפספסים את יעודם. בודאי לא התכוון רבי נחמן רק לאלו הנמצאים בהבלי העולם ומעבירים את ימיהם בהבל וריק, כי אין בזה חידוש כלל. אלא יכול מאוד להיות, שיהיו נמצאים כאלו שיעסקו בלימוד התורה ובעבודת השם אך יעשו זאת מתוך שינה עמוקה. הם כבר מזמן הפסיקו לחפש את הבורא יתברך ואת תיקון נפשם, כל חפצם הוא בלימוד החכמה שבתורה ובעונג שבה או שחפצם הוא בשכר המצוות, שעל זה אומר רבי נחמן שישנם כאלו הממלאים את בטנם בעולם הזה וישנם כאילו הממלאים את בטנם בעולם הבא. בודאי שזו היא מעלה גדולה יותר שהאדם צובר לעצמו מצוות ומעשים טובים וזוכה לחיי עולם הנצחי, אך אין זו תכלית השלמות, כי עדיין האדם נמצא ושקוע בתוך רצונותיו האישיים ואינו זוכה לעשות לשם שמיים, לכבוד הבורא יתברך ושלא נדבר על כל אותם אילו העוסקים בלימוד ובעבודת השם כדי להשיג דברים השייכים לעולם הזה כגון כבוד, ממון וכו'.
כל תכלית לימוד התורה ועשיית המצוות היא להביא את האדם לדבוק בו יתברך, להביא אותנו לאהבת השם וליראת הרוממות ולקיום כל חובות הלבבות בפועל ממש.
בכל אופן הקב"ה שולח רמזים והדרכה לכל אדם באשר הוא. ברוב המקרים, אלו הנמצאים בחושך במקומות הרחוקים מן הקדושה, כאשר הם מתעוררים ומתחילים בתהליך החיפוש, הם מקבלים הארה גדולה משמיים בתחילת הדרך, הארה זאת היא זמנית והיא נועדה לתת לאדם כח להתחיל את הדרך וגם כדי שיטעם מהאור הגדול וידע למה לכסוף ולשאוף, שזה בחינת "וירא את המקום מרחוק", שנאמר באברהם.
ועל זה כותב רבי נתן: "וזה בחינת מה שעובר על כל אחד, שלפעמים בחמלת השם נפתח לו אור גדול ונדמה לו שבודאי יהיה איש כשר כראוי, ואחר כך פתאום נחשך לו, כאילו בא השמש ממש, פתאום שלא בעונתה.
על כן אל ישתומם האדם ואל יפול בדעתו מכל מה שעובר עליו, ולא יטעה, בין בעליה בין בירידה, היינו כשהוא באיזה עליה ורואה איזה ישועה והתנוצצות, אל יטעה שכבר האור שלו, רק ידע שעדיין הוא רחוק מאוד. וע"י זה לא יפול כשרואה אחר כך שנחשך אצלו האור, שזה בחינת ירידה, כי באמת אף על פי כן האור שהאיר לו, לא נכבה ולא נסתלק ממנו, כי אור חסדו יתברך מאיר עליו תמיד, רק שהכל הוא בבחינת "ממרחק תביא לחמה" בחינת "וירא את המקום מרחוק" אבל סוף כל סוף יגמור השם יתברך מה שהתחיל וייטיב עם כלל ישראל ועם כל אחד ואחד בפרטיות".
המשל הוא לאדם החי במנהרה חשוכה זמן רב, עם השנים התרגל האדם לחושך ודימה אותו לאור. יום אחד הפציע אור גדול מרחוק, מאחד הפתחים של המנהרה, הוא רץ ואץ לחפש מהיכן הגיע אותו האור, עד שגילה את פתח המנהרה וראה לפניו ארמון מואר מוקף בחומות. הוא התפעל עד עומק נשמתו ושאל את האנשים מה הוא אותו הארמון, אמרו לו האנשים שזהו הארמון של המלך הגדול, שהבטיח למי שיצליח לעבור את השומרים ואת החומות ולהגיע אל הארמון, שיתן לו את ביתו לאישה ויזכה לגור בארמון המואר לנצח.
והמשל מובן לכל, המלך הוא מלכו של עולם והבת מלך היא הנשמה הקדושה השייכת לכל יהודי. כולנו נמצאים בעולם חשוך ומוסתר, חיים את חיינו ולפעמים חושבים שהעולם הזה הוא התכלית ואין מעבר לו דבר, ישנם כאילו המתרגלים לשגרת החיים ולהנאות הקטנות המזדמנות להם במהלך חייהם ומחשיבים אותם לאור גדול.
אך לפעמים מתנוצץ לאדם איזו הארה בחיים, עקב משבר שהוא עבר או עקב מאורע גדול שחווה או התגלות של ההשגחה, הוא אוחז באותה הארה ורץ קדימה, אך באיזה שהוא שלב נלקח ממנו זה האור והוא נתקל בחומות וב"שומרים הסובבים את העיר", שהם כלל המניעות השומרים על עץ החיים ועל ארמון המלך.
ועל זה כותב רבי נחמן בספר ליקוטי מוהר"ן: "כשהאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך שמראין לו התרחקות ונדמה לו שמרחיקין אותו מלמעלה ואין מניחין אותו כלל להיכנס לעבודת השם וצריך התחזקות גדולה, לחזק את עצמו מאוד מאוד ולבלי להסתכל על זה כלל, כי באמת כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות".


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל