x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   הארה - חלק ו
כאשר האדם מתחיל בתהליך החיפוש אחר "שאהבה נפשו" עליו לזכור כלל חשוב, שהתשובה היא מהמילה לשוב, לשוב אל המקום שנחצבה נשמתו משם, לשוב אל שורש נשמתו ולשוב אל הבורא יתברך בכל לב ונפש.  כמובן שהדרכים והעצות שהאדם צריך לקחת עימו אלו הם התורה והמצוות והתחברות לצדיקים האמתיים ולדרכם, שזה העיקר והיסוד שהכל עומד עליו.
אך רבי נחמן מגלה לנו חידוש גדול נוסף, שיכול להיות לעזר גדול לאדם בחיפושו אחר האמת וכך הוא אומר, שכאשר יש לאדם רצון חזק לקדושה ולאמת ,הרצון בעצמו יורה לו את הדרך, והאמת תאיר לו אותה. על האדם להאמין בעצמו ולהקשיב תמיד לרחשי ליבו, כמובן לרחשי לב המובילים אותו למעשים ולדרכים טובות.
לכל אדם ישנה דרך פרטית  משלו, שאיתה הוא אמור לשוב ולחזור אל שורש נשמתו, בכל אדם טמון אוצר גדול ויחודי השייך רק לו, עליו לגלות אותו ולהוציא אותו מין הכוח אל הפועל, לכל אחד מאיתנו יש תפקיד גדול וחשוב בעולם שאותו אנו צריכים לגלות ולהגשים.
לצערנו הרב אחד הרעות החולות שפשטו בעולם, הוא החיקוי וההתחקות. אנשים רוצים להתדמות לאחרים שנראים בעיניהם כטובים מהם, הם רוצים להתדמות אפילו לצדיקים, בודאי שדבר זה הוא חשוב, אך אינו יכול לבוא על חשבון הגילוי הפנימי והפרטי של כל אחד מאיתנו, האדם יכול להזניח את העבודה הפרטית שלו ולזנוח את הדרך המיוחדת רק לו בתיקון המידות ובעבודה הפנימית שלו.
כל אדם הוא עולם שלם בפני עצמו, יש לו את המידות, התכונות והיכולות הפרטיים שלו, שאיתם הוא נברא, יש לו את דרך התיקון השייכת רק לו, ויש לו תפקיד חשוב בעולם שרק הוא יכול למלא אותו. הוא צריך להתמקד בתכונות ובנקודות הטובות שבו ואיתם להעצים את נפשו ולהאיר את העולם.
ועל זה רומז רבי נחמן  בסיפור "מאבדת בת מלך" וכך הוא כותב: "והיה הולך אנה ואנה זמן רב, ובמדבריות ובשדות וביערים והיה מבקשה זמן רב מאוד והיה הולך במדבר וראה שביל עפר מן הצד והיה מישב עצמו: באשר אני הולך כל כך זמן רב במדבר, ואיני יכול למצאה אלך בשביל הזה, אולי אבוא למקום ישוב, והיה הולך זמן רב אחר כך ראה מבצר וכמה חילות היו עומדים שם סביבו והמבצר היה נאה ומתוקן ומסודר מאוד עם החילות והיה מישב עצמו: אלך ואנסה".
בקטע הנ"ל מהסיפור אנו רואים שהמשנה למלך, שהוא כל אחד מאיתנו, הלך לחפש את הבת מלך, שהיא נשמתו האלוקית- "במדבריות ובשדות וביערים והיה מבקשה זמן רב מאוד".
המדבריות השדות והיערים מסמלים מצבים בנפש האדם ובמאורעות שעוברים עליו, לדוגמא מדבר הוא מצב נפשי של שיממון, של בדידות. השדה, מסמל מצב של פריחה של התעוררות, והיער יכול לסמל מצבים של אובדן ושל פחד.
האדם עובר במהלך חייו הרבה תקופות ומצבי רוח ונפש שונים, שאיתם הוא צריך להתמודד. כדי לעבור את כל המצבים בשלום ולצעוד בדרך הנכונה, עליו תמיד להתמיד בדבר, לדבוק בתהליך הבקשה והחיפוש אחר הטוב הנעלם, כמו שנאמר "והיה מבקשה זמן רב מאוד". כל עוד האדם מחזיק בזה ומאמין בזה ולא מתייאש וממשיך לדרוש ולבקש את שאהבה נפשו, הרי שבודאי יצליח לעבור על כל מהמורות החיים, והשם יתברך יוביל אותו בדרך אל תיקונו האמיתי ואל שורש נשמתו.
"וראה שביל אחד מן הצד" כאן אנו רואים רמז על מה שכתבנו קודם לכן, השביל מן הצד מסמל את הדרך הפרטית שיש לו לאדם ושייכת רק לו, שאיתה הוא יכול לעלות במדרגות הרוחניות. כמובן שכשאנו מדברים על דרך ייחודית שיש  לאדם, בודאי הדרך היא בכיוון הטוב ובמסגרת התורה והמצוות ומעשים הטובים ולא חלילה על דרכים מקולקלות.
כל אדם נברא בתכונות מסוימות וביכולות השייכים רק לו ובהם הוא חזק ועל כן הוא צריך לדעת את התכונות אופי החזקות אצלו יותר ואת היכולות שבהם הוא מצטיין יותר ואוהב יותר, ואיתם הוא צריך להתגבר ולהשתמש כדי להגשים את יעודו ולהגיע את תכליתו.
על כן כל נושא החיקוי ותכונת ה'עדר', שכולם כביכול אמורים להיות שווים ולהתדמות זה לזה, הם אחד הדברים החונקים את הנפש ואינם נותנים לה להתגלות ולצאת מן הכח את הפועל. לדוגמא, ישנם אנשים שיש להם כח לימוד חזק וישנם כאלו שלא נולדו עם מח חזק ללימוד, אבל מאידך, יש להם יכולת לעשות מעשים טובים. בודאי שצריך את שני הדברים, אך אם יסתכל האדם שחזק במעשים וחלש בכח הלימוד על כל אותם אלו שלומדים ומצליחים והוא אינו יכול להתמיד בכך, הרי שהוא יכול ליפול בדעתו וכן להיפך.


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל