x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   הארה - חלק ז
 
אנו רואים הרבה אנשים שמצליחים בעסקים ולעומתם אחרים שלא, אך אצל האחרים יש לדוגמא חיי משפחה טובים יותר וחיי חברה נעימים, הם יכולים להיות חזקים וטובים ביחסי אנוש או בדברים אחרים. על כן כל אדם צריך להסתכל רק על עצמו ולא חלילה לקנא באחרים כי "הקנאה התאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם" פירוש הדברים הוא, שהקנאה יכולה להוציא את האדם מעולמו הפרטי, מכיוון שהוא תמיד שקוע ומסתכל על עולמם של אחרים ואין הוא מתמקד בעצמו ובעולמו שלו.
וזה מה שכתוב "אחד היה אברהם" שאברהם אבינו לו הסתכל על שאר בני העולם, רק הרגיש כאילו הוא יחיד בעולם ועל כן נקרא "אברהם העברי" שכל העולם היה בצד אחד והוא היה מן העבר השני.
ואת הרעיון הזה אנו רואים בהדגשה בסיפור המעשה "מחכם ותם" של רבי נחמן מברסלב, שבו מסופר על שני חברים, האחד חכם והשני תם, ואת הקורה איתם במהלך חייהם. אחד התכונות הבולטות שהיתה אצל התם, שהוא אף פעם לא הסתכל על אחרים ותמיד היה שמח ואילו חברו החכם תמיד היה חשוב לו מה אחרים חושבים עליו וכיצד הוא נראה בעיניהם ועל כן תמיד היה בעצבות ובכעס.
וכך מספר לנו הכתוב באחד הקטעים החשובים בסיפור: "התם הנ"ל למד מלאכת רצענות ובחמת שהיה תם, למד הרבה עד שקיבל, ולא היה בקי באומנות בשלמות. ונשא אישה, והיה מתפרנס מן המלאכה, ומחמת היה תם ולא היה בקי במלאכה כל כך, על כן היה פרנסתו בדוחק גדול ובצמצום ולו היה לו פנאי אפילו לאכול, כי היה צריך תמיד לעסוק במלאכה וכו'.
ומנהגו היה שהיה תמיד בשמחה גדולה מאוד והיה רק מלא שמחה תמיד, והיו לו כל המאכלים וכל המשקאות וכל המלבושים, והיה אומר לאשתו: אשתי, תני לי לאכול והיתה נותנת לו חתיכת לחם, ואכל. ואחר כך היה אומר: תני לי הרוטב עם קטניות והיתה חותכת לו עוד חתיכת לחם ואכל והיה משבח ואומר כמה יפה וטוב מאוד הרוטב הזה וכן היה מצווה ליתן לו הבשר ושאר מאכלים טובים בזה, ובעד כל מאכל ומאכל היתה נותנת לו חתיכת לחם והוא היה מתענג מאוד מזה, ושיבח מאוד את אותו מאכל כמה הוא מתוקן וטוב כאילו היה אוכל אותו המאכל ממש ובאמת היה מרגיש באכילת הלחם טעם כל מאכל ומאכל שהיה רוצה, מחמת תמימותו ושמחתו הגדולה וכו'
ושהיה גומר המנעל- ומן הסתם היה לו שלוש קצוות, כי לא היה יכול האומנות בשלמות כנ"ל והיה לוקח המנעל בידו, והיה משבח אותו מאוד והיה מתענג מאוד ממנו והיה אומר: אשתי, כמה יפה ונפלא המנעל הזה, כמה מתוק המנעל הזה, כמה מנעל של דבש וצוקיר המנעל הזה. והיתה שואלת אותו: אם כן מפני מה שאר רצענים נוטלים שלושה זהובים בעד זוג מנעלים ואתה לוקח רק חצי טאלער? השיב לה: מה לי בזה? זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. ועוד למה לנו לדבר מאחרים?"
אנו לומדים מכאן את גודל מעלתה של התמימות, שהיא היסוד והבסיס לשמחת חיים ולהצלחה האמיתית. התמימות אינה פירושה טיפשות אלא שלמות פנימית, איתה אנו יכולים להגיע לכל הטוב האמיתי אשר מסתתר בעולם. לצערנו הרב אנו רואים את רוב בני העולם שמים את החכמה עטרה לראשם ואילו את התמימות הם זונחים ומשאירים מאחור.
ועל כך צועק רבי נחמן מברסלב "כי עיקר היהדות זה תמימות ופשיטות וחכמות אין צריכין כלל" כדי שיוכל האדם להגיע לשלמות פנימית, לשמחה אמיתית, להצלחה בדרך ואפילו לגדולה אמיתית בתורה ובמצוות, עליו לסגל את תכונות התם, לראות ולהעריך כל דבר טוב בחיים, להעצים כל נקודה טובה, להאמין לדברי החכמים האמתיים שמורים לו את הדרך, לא להסתכל על מעשיהם של אחרים ולהיות שמח בחלקו, בכל מה שהשם יתברך חנן אותו ונתן לו, כמו שכתוב "תמים תהיה עם השם אלוקיך".
אנו רואים גם לאיזה מעלות גדולות ונשגבות הגיע התם בזכות אופיו והנהגותיו , הוא טעם בלחם פשוט כל מעדני עולם, כלומר שהוא זכה להרגיש בדברים פשוטים בתכלית את טעם החיים האמיתי. ועוד, הלחם מרמז על התורה, כאשר האדם הולך בדרכיה ולומד בתמימות ובפשיטות כדי לקיים את הכתוב בה, כדי להכיר את מי שאמר והיה העולם וכדי לגלות את הדרך והנתיב הפרטי שלו, כאשר הוא מחובר לצדיקים האמתיים ומאמין באמונת חכמים פשוטה לכל דבריהם, הרי שהוא טועם בה כל מעדני עולם הרוחניים ולא חסר לו דבר, כמו שכתוב: "טעמו וראו כי טוב השם".


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל