x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   הארה - חלק ח
 
עוד הנהגה שאנו רואים אצל התם, שהוא לא הסתכל כלל על מעשיהם של אחרים, התמקד רק במעשיו והיה שמח בהם, אפילו כאשר הם לא היו בשלמות, כמו שאמר "זה מעשה שלו וזה מעשה שלי" והיה שמח מאוד במנעל שיצא לו פגום כאילו היה זה הדבר המושלם ביותר בעולם. אלו הם התכונות ההכרחיות לכל אחד המחפש שלמות פנימית ושמחת החיים האמיתית.
כך גם הבורא יתברך בודק את פני הדברים. אין הוא משווה בין אנשים, כולם שווים לפניו יתברך, כל דבר קטן שעושים לכבודו הוא חשוב ויקר מאוד והוא שמח בזה ביותר. אנשים יכולים ליפול בדעתם, כאשר הם בודקים ומסתכלים על עצמם ועל מעשיהם ורואים שהם אינם בשלמות ואחרים הם טובים ומצליחים מהם. צורת הסתכלות זאת אינה נכונה, אצל הבורא יתברך חשוב יותר המאמץ וכוונת הלב, יותר מן התוצאה.
לדוגמא ישנו אחד שיכול להצליח מאוד בעסקיו, אך הוא אינו עושה אותם ביושר ורוב זמנו הוא מוטרד ודואג על נכסיו. לעומתו חברו בקושי גומר את החודש אך הוא עושה זאת ביושר והוא תמיד שמח בחלקו.
כך גם בלימוד התורה, יכול מאוד להיות שאחד יצליח ללמוד חצי דף גמרא במאמצים רבים, אבל לא הצליח להבין את לימודו כראוי, אך הוא שם את כל ליבו ומאמציו בדף הזה ולמד לכבוד הבורא. לעומתו חברו יגמור עשרה דפים ללא כל מאמץ והבין את כולם, אך לא היתה לו הכוונה הראויה, בודאי שהראשון יהיה במעלה גדולה וגבוהה יותר אצל השם יתברך.
גם במצוות הצדקה, אדם יכול לתת סכום מועט, אך הדבר יהיה קשה לו ביותר מכיוון שבאופיו הוא קמצן, הוא מצליח להתגבר ולתת והוא עושה זאת בענווה ובשמחה לכבוד השם. לעומתו חברו יכול לתת סכום גדול ממנו פי מאה, אך הוא עשיר גדול והדבר אינו קשה לו כלל ועוד הוא יכול לתת לשם כבוד או פניות אחרות, בשמיים הצדקה של הראשון היא גדולה וחשובה בהרבה.
אנו יכולים גם לראות בני אדם שרחוקים מן הקדושה או כאלה שמנסים לחזור בתשובה ומעשיהם אינם עולים כראוי והם עושים זאת בקושי רב, בשפלות ובענווה. לעומתם ישנם כאלו שעוסקים בתורה ובמצוות ונמצאים בקדושה, אך הם מלאים גאווה ואין להם נסיונות והתגרויות קשות כמו אצל הבעל תשובה ואולי גם רוב לימודם ומעשיהם אינם בשביל התכלית והאמת, אלא בשביל עניני עולם הזה. ואם כן מי יותר גדול בשמיים ומי עושה נחת רוח יותר לפניו יתברך.
נמצא שעיקר העניין שעליו צריך האדם לשים את הדגש, הוא ראייה והסתכלות נכונה על עצמו ועל החיים- לדעת שהעיקר הוא הכוונה והמאמץ שהוא משקיע כדי להתקרב אל הטוב, לשמוח בכל מה שעובר עליו ולהאמין שהכל לטובה.


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל