x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   הארה - חלק ט
 
אומר רבי נחמן, שכאשר האדם הולך אחר שכלו וחכמתו בלבד, הרי שיכול ליפול בטעויות גדולות ולהגיע לדרכים נבוכות, וזאת אנו רואים שאנשים גדולים בחכמה ובעלי שכל גדול הגיעו עד לרמות של כפירה בו יתברך ואיבדו את כל עולמם, וזאת מכיוון שסמכו על חכמתם ובינתם בלבד.
בודאי שהחכמה היא כלי חשוב לאדם והאדם צריך להחכים עד להיכן שידו משגת, בענייני התכלית והאמת והתורה הקדושה. אך ככל שיעלה במדרגות החכמה, עליו לזכור תמיד את מאמר שלמה המלך: "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני" כי לחכמתו יתברך אין סוף ותכלית וככול שאנו עולים במדרגות החכמה האמתית, אנו מבינים שיחסית לחכמתו יתברך, אין אנו יודעים עדיין כלום ולא מבינים כלום. על כן אנו צריכין ללכת באמונה בתמימות ופשיטות בדרך התורה הקדושה ובדרך שסללו לנו הצדיקים האמתיים הגדולים במעלה.
וזה מה שכותב רבי נתן: "אנחנו לא באנו לזה העולם, כי אם לסחור בו סחורות למרחקים גדולים, ששם מצליחים ומרוויחים הרבה מאוד באלו הסחורות, שסוחרים בזה העולם הגשמי דווקא, רווח גדול ונפלא ונורא מאוד, ממדינתנו, שאנו צריכים לשוב לשם, על כן חמל עלינו השם יתברך ושלח לנו הרועה נאמן, הוא משה רבינו ע"ה, שכתוב בו "בכל ביתי נאמן הוא" והוא חמל עלינו והודיענו כל הסחורות הקדושות שאנו צריכים לסחור בזה העולם, שהם לבישת ציצית והנחת תפילין ושאר כל המצוות הקדושות והנוראות.
ובודאי אין אנו צריכים עתה לבלות ימים ח"ו, לחקור אם נצליח באלו הסחורות, כי בודאי מי שחוקר זה, מלבד מה שהוא רשע ואפיקורס וכו' אף גם הוא שוטה ואוויל ופתי ומשוגע, שרוצה להיות חכם להרע לחקור אחר איש נאמן כזה, ורוצה לידע דוקא בדעתו ולהבין בשכלו מדוע יצליח בזאת הסחורה.
היש פתי מזה, שכותבים לו ממרחקים אנשים נאמנים וחכמים אמתיים נוראים כאלה, שימהר לסחור אלו הסחורות בתכלית המהירות והזהירות, כי יצליח בהם מאוד הון עתק בלי שיעור, והוא בזדון ליבו מתעצל ורוצה לחקור תחילה הטעם מדוע אלו הסחורות חשובים שם ובתוך כך מתעצל לסחור הסחורה ומבלה ימיו בהבל וריק ובא לשם בחרפה וכלימה, ריק ונעור מכל טוב, מכל שכן אם מביא לשם דברים האסורים לבוא לשם.
כי עיקר הצלחת האדם בסחורה הקדושה, הצלחה אמיתית ונצחית, הוא ע"י 'אשת חיל' שהיא האמונה הקדושה שנקראת אשת חיל. וזה " היתה כאוניות סוחר ממרחק תביא לחמה" שעל ידי האמונה הקדושה, שסומכים על משה רבינו ועל הצדיקים ההולכים בדרכיו, ע"י זה יכולים לסחור סחורות למרחקים ולהביא לחמו וחיותו לנצח ממרחקים גדולים, אף על פי שאין אנו יודעים מה לסחור לשם, כי כבר הודיע לנו איש נאמן באמת מה אנו צריכים לסחור, שע"י זה נצליח שם תמיד".
דברים חדים וחריפים אשר כותב רבי נתן על עניני החכמה והחקירה בדרכי הצדיקים והתורה הקדושה, שהאדם מנסה להבין ולחקור בשכלו הדל דברים העומדים ברומו של עולם. וישנם אף כאילו שדוקא בגלל חכמתם והישענותם על השכל וההגיון נמנעים מלהאמין באמונה הקדושה והולכים אחרי שכלם ותאוות ליבם.
ועל כן העיקר והיסוד שהכל תלוי בו, הוא האמונה הקדושה, להאמין בכל דברי הצדיקים והתורה הקדושה בפשיטות ותמימות. כמובן שהאדם צריך להחכים וללמוד כמה שיותר, כמו שנאמר "דע את אלוקי אביך ועבדהו" וזוהי גם התכלית שלשמה נברא האדם שיכיר וידע את מי שאמר והיה העולם, והתיקון והקשר האמיתי הוא בדעת.


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל