x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   הארה - חלק י
 
אך בכל מעלה שהאדם מגיע במדרגות החכמה, עליו לדעת שאין הוא יודע עדיין כלום וכאשר הוא מגיע לאיזה עבודה פנימית או קיום מצוות או לימוד מצדיקים קדושים עליו לעשות זאת בתמימות ובפשיטות.
"ועל כן מי שרוצה לזכות לחיי עולם, לחיים נצחיים, לחיים אמתיים, צריך לסלק דעתו ושכלו וחכמתו לגמרי ולסמוך רק על האמונה לבד. וזה עיקר החכמה והגדולה שבכל החכמות, כי כשיהיה חזק באמונתו לבד ימים ושנים, בלי שכל וחכמות וחקירות כלל במוחו, אזי בודאי יזכה ברבות הימים להשיג ולהבין השגות וחכמות אלוקות אמיתיות, מה שאי אפשר בשכל אנושי להשיג ובלבד שלא יעמיד זאת לניסיון רק יתהלך בתמימות ובפשיטות באמונה ישרה באמת".
כעת כאשר בידנו את הכללים החשובים והכלים הנכונים שהם רצון אמיתי, אמונה קדושה, תמימות ופשיטות והתקרבות לצדיקים, אנו יכולים להתחיל במסע את הגילוי הפנימי.
בספר זה ננסה לתאר את התהליכים ואת הדרכים, שצריך כל אדם לעבור בדרך אל החיבור האמיתי אל שורש נשמתו ואל הבורא יתברך, עלינו להבין שלחזור את המקום שמשם נחצבה נשמתנו, אין הדבר תלוי כלל במראה חיצוני את בסטיגמות של דתי או חילוני. כל אחד ואחד יכול להתחבר לעצמו ולהתקרב אל הבורא יתברך ללא שום קשר למצבו הרוחני, למדרגתו או לחברה והמציאות בה הוא גדל.
המסע הוא מסע פנימי, הדברים נמדדים במחשבות, ברצונות במעשים, לא בלבושים חיצוניים. בודאי שהמסלול הראשי הוא דרך התורה והמצוות, אך בספר זה אין אנו באים לשים את הדגש על כך, כי רבים הם הספרים, כחול אשר על שפת הים, אשר דיברו בנושא, ותורתנו הקדושה רחבה מיני ים וארוכה מארץ מידה ומה לנו להוסיף על כל דברי הקדושים והצדיקים דברי אלוקים חיים, שמלמדים אותנו אורחות חיים .
בספר זה אנו רוצים להאיר ולהביא מעט נקודות מהדרך הסלולה שסלל לנו רבינו הקדוש, צדיק יסוד עולם, רבי נחמן מברסלב, ותלמידו הגדול רבי נתן, אשר מאירים את עיניהם של עם ישראל ונותנים לנו תרופות ועצות חיים לכל מצב, לכל מדרגה ולכל מהלך שעובר על האדם. נקודות אלו יהוו לנו תמרורי דרך ומאורות גדולים למען נדע את הדרך בה עלינו לצעוד ואת המעשה אשר עלינו לעשות. אנו נלך יחד בחיפוש האמיתי והנצחי אחר מה שאהבה נפשנו, אחר מקור הנשמה ואור החיים.
אנו תפילה ותקווה שנצליח בדרכינו, ונחזיק תמיד ברצון, בכיסופים, בחיפוש התמידי, בתקווה ובאמונה, עד שבודאי נמצא את הבת מלך האבודה ונכיר ונגלה את התכלית האמיתית שלשמה באנו לעולם.
 


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל