x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   המחשבה - חלק ב

וזה מה שכתב רבי נחמן במעשה, ש"נעשה ברוגז עליה ונזרקה מפיו הדיבור שהלא טוב יקח אותך". לא חלילה שהבורא יתברך כועס כביכול על הבת מלך, אלא ש"הברוגז" מרמז על מידת הדין והרע שנוסף בכל המציאות, כדי לאפשר לאדם את יכולת הבחירה, בין הטוב ובין הרע, ו"הלא טוב" הוא כמובן העולם הזה, שרובו רע, שאליו תצטרך הנשמה לרדת כדי להתנסות בו.

 

כמובן שישנן עוד סיבות לירידת הנשמה לזה העולם, חלקם גלויות וידועות לנו וחלקן נסתרות מאיתנו, אך הכל היה בודאי לטובה, כי הבורא יתברך הוא תכלית הטוב ואין הרע שייך אליו כלל וכל מעשיו הם רק לטובה וכל תכלית ירידת הנשמה לעולם היה שתתחשל, שתלמד, שתתחזק ותקנה את שכרה בזכות, שתכיר את מי שאמר והיה העולם – ותעלה למדרגה גבוהה יותר מבתחילה.

 

וזה משל למלך גדול ונורא, המושל בכיפה ושולט על מדינות רבות לאין מספר, ולזה המלך היה בן יחיד, אשר אהב אותו מכל, כשגדל הילד שלח אותו המלך בשליחות לתור את הממלכה, כדי שיכיר את בני המדינות ואת חייהם, ילמד את תכסיסי המלחמה ויתחזק ויתחשל בדרכו הקשה והארוכה מחוץ לארמון המלך.

 

וציווה אותו המלך, שלא ישים את ליבו ומחשבתו לכל הפיתויים והתענוגים המדומים שבממלכה ולא יתחבר וילמד מבני המדינות הריקים אורחות חיים, כי אפשר שעל ידי זה ישכח את מטרת נסיעתו ולא יעסוק בשליחותו ובכך יפסיד את כל התקווה הטובה אשר ייעד המלך לבנו - שביום מן הימים תעבור הממלכה לידיו וישלוט על כל המדינות.

עשו לייק לעמוד הרשמי שלנו בפייסבוק


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל