x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   ההתרחקות כולה התקרבות
כותב רבינו הקדוש, בליקוטי מוהר"ן, תורה מח' תנינא: "כשהאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך שמראין לו התרחקות, ונדמה לו שמרחיקין אותו מלמעלה, ואין מניחין אותו כלל להיכנס לעבודת השם, ובאמת כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות". ונשאלת השאלה, מדוע צריך לרחק את האדם, להערים עליו קשיים ומניעות, מדוע לא לקרב אותו בחיבה יתירה, לומר לו ברוך הבא בני היקר, לפתוח לו שערי קדושה.
 
ובכן ראשית, עלינו להדגיש שלהיכנס בעבודת השם שייך לכל אדם ובכל מדרגה, לא רק לאלו שמתחילים וחוזרים בתשובה. כל פעם שהאדם עולה למדרגה חדשה או שהוא רוצה לקנות איזו הנהגה בקדושה או להשיג בעבודת השם, ישנו תהליך של הרגשת התרחקות, כלומר מניעות קשיים וירידות.
 
ישנן סיבות רבות לאותה התרחקות שהאדם מרגיש קודם שהוא זוכה להיכנס לעבודת השם, חלקן ידועות לנו, כגון שמשמים רוצים לראות את רצינות כוונותיו של האדם, כמו כן יש את מידת הדין וקטרוג המלאכים שטוענים שהאדם אינו ראוי להיכנס ולעלות מדרגה ואז הוא צריך להוכיח את עצמו באמונה וההתחזקות, תהליך ההתרחקות נועד גם לזכך את האדם ולנקות אותו מ'הבגדים הצואים' קודם שיזכה להכנס לארמון המלך ועוד. אבל רבינו הקדוש דייק  ואמר שההתרחקות עצמה היא התקרבות והסיבות שמנינו לעיל הם רק אמצעים שנצרכים כדי לזכות לאותה התקרבות ולא ההתקרבות בעצמה.
 
אם כך, אנו רוצים להתמקד בנקודה עמוקה יותר שתסביר מדוע דווקא ההתרחקות היא בעצמה התקרבות. אם היו נותנים לאדם להיכנס מיד בעבודת השם ופותחים לו ישר מדרגות ומעלות חדשות בלא שום קושי ויגיעה, הוא אמנם היה מצליח בכל עבודה ועולה ממעלה למעלה, אבל מה שהיה קורה אצלו שהוא היה מתמלא בגאווה יותר ויותר בכל פעם שהיה מתקדם, אני הצלחתי, אני השגתי, אין גדול ממני, הצלחתי לכבוש את ארמון המלך. ואז למעשה היה קורה תהליך הפוך, הוא היה עובד את עצמו ולא את הקב"ה והשם יתברך היה מתרחק ממנו כי הוא בעל גאווה ואם כך אותה התקרבות מדומה היתה הופכת להתרחקות מהשם.
 
אולם ברגע שהאדם רוצה להתקרב או להשיג משהו בעבודת השם ולא מצליח, ועוד להיפך הוא יורד ונכשל ומרגיש שמרחקין אותו, אזי ליבו נשבר בקירבו והוא מתמלא בענווה, כמו כן המניעות והקשיים מגבירים בתוכו את החשק והכיסופין שזה תכלית הכל. אז למעשה אותה הרגשת התרחקות היא בעצם התקרבות גדולה להשם, כי הקב"ה שוכן עם ענווים וקרוב לכל אשר כוספים אליו ורוצים אותו באמת. ועל כן מדגיש רבינו שרק נדמה לו שזה התרחקות, אבל באמת זה התקרבות גדולה בעצמה- אשרינו!

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל