x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   החילוף - חלק א

 

המסע הגדול החל, כל אחד מאיתנו מפלס את דרכו בעולם, שרב הנסתר בו על הגלוי, לכל אחד ניתנו כלים פנימיים וכלים חיצוניים, שאיתם יוכל לתפקד ולחיות ואיתם יוכל להגשים את ייעודו ותיקונו.

 

הכלים שאיתם יצטרך האדם לתפקד במשימת חייו, מתחלקים לשני סוגים עיקריים- כלים גשמיים וכלים רוחניים. האדם עצמו, גם הוא מורכב, מנשמה מן העליונים וגוף גשמי מן התחתונים. בתוך האדם פנימה מתחולל עיקר המאבק והתיקון, כאשר זירת ההתגוששות העיקרית בין הטוב והרע נמצאת בליבו פנימה. לב האדם מתחלק לשני מדורים, חציו השמאלי הוא מדור ומשכן היצר הרע והנפש הבהמית, וחציו הימני הוא משכן היצר הטוב  והנפש האלוקית.

 

האדם בעזרת מוחו וכח שכלו, שהם למעשה כוחות הנשמה, יצטרך לבחור ולהשליט על עצמו את הנפש האלוקית או לחילופין את הנפש הבהמית. כאשר יגבר אחד הצדדים, הרי הוא יקח את השליטה ויתן את הטון במהלך חייו של האדם.

 

הלב שהוא משכן שני הנפשות, הבהמית והאלוקית, מעלה רצונות ותאוות אל המוח, שהוא למעשה מרכז הבקרה ושם כח הבחירה של האדם, על האדם מוטלת המשימה לבחור ולהחליט בין הטוב לרע ובין הדרכים הסלולות לו בדרך חייו.

 

כמו כן הושם האדם במסלול ומציאות שבורא עולם הכין במיוחד בשבילו כפי יעודו, כפי תיקונו וכפי העניינים והנסיונות בהם יצטרך להשתלם. האנשים והחברה בהם הוא גדל, הסביבה בה הוא חי, עושר, עוני, עבודה, מפגשים וכו', כולם מהווים את המקום והמציאות שנבראו במיוחד בשבילו.

 

רוב בני העולם עסוקים בעיקר בהתיחסות והתמודדות עם התנאים הגשמיים והחיצוניים של חייהם, אך עיקר המבחן והבניין, הוא בתוך האדם פנימה, זה הוא קניינו הנצחי והאמיתי. 

 

כמו שכתבנו באדם שני נפשות הפועלות בו, תפקידה של הנפש הבהמית, הוא למעשה לדאוג לחיות הגוף, ועל כן היא ממונה על היצרים והתאוות, כדי שלאדם יהיה חשק לאכול, להביא ילדים ולדאוג לקיומו, ואילו תפקידה של הנפש האלוקית הוא להביא את האדם אל תיקונו, אל הכרת האמת ואל תכליתו הנצחית.

 

מלכתחילה נועדה הנפש הבהמית לשרת את הנפש האלוקית במסעה בעולם הזה, ולהביאה אל תכליתה. אך עקב ההסתר הגדול הקיים בעולם, התחלפו היוצרות אצל רוב בני האדם, והנפש הבהמית היא אשר לקחה את השליטה.

 

ואת זה מתאר רבי נחמן מברסלב בסיפורו "מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו", שבו הוא מספר את החילוף הגדול שנעשה בין הנשמה האלוקית לבין גוף האדם שהשתלט עליה, ואת מסע החיפוש והחזרת המלוכה בסופו של דבר אל בן-המלך האמיתי. וכך הוא כותב שם: "מעשה במלך אחד, שהיתה שפחה אחת בביתו, שהיתה משמשת את המלכה, והגיע זמן לידתה של המלכה וגם השפחה הנ"ל הגיע זמן לידתה באותו העת, והלכה המילדת והחליפה הוולדות, למען תראה מה יצמח מזה ואיך יפול דבר, והחליפה הוולדות והניחה בן המלך אצל השפחה ובן השפחה אצל המלכה ואחר כך התחילו אלו הבנים להתגדל".

 

המלך הוא כמובן מלכו של עולם והשפחה הרי היא ה'יצר הרע' שמחליף את בן המלך בבן השפחה.

 

החילוף הגדול שעליו מדבר רבי נחמן, יכול להיות שייך בכל אדם באשר הוא, גם באופן הפרטי וגם באופן הכללי, גם באלו הרחוקים ממחוזות התורה והקדושה וגם באלו היושבים באוהלה של תורה, אנו נביא כאן שלושה רבדים ודוגמאות לחילוף שנוצר בעולם.

 

הבחינה הראשונה של החילוף, היא כמובן החילוף שנעשה בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית, כמו שהזכרנו, בין הגוף לנשמה. האדם כבר מרגע צאתו לעולם מגדל ומנשא את הגוף, מספק לו את כל צרכיו, תאוותיו ואת כל רצונותיו. אמנם דבר זה חשוב ונצרך, כדי שיוכל האדם לחיות ולהתפתח. אך לצערנו אנו רואים רבים המשקיעים את כל חייהם עבור סיפוק תאוות הגוף ורצונותיו ואילו אל הנפש האלוקית אינם מתייחסים כמעט כלל. רבים אינם מודעים לכללים ולחוקים האמתיים של החיים וכמעט ואינם מאמינים או מיחסים חשיבות לכללי התורה הקדושה ולמצוות עשה ולא תעשה, שהם למעשה הגדרים והחיבור, שנועדו למעשה לשמור את עליונותה של הנפש האלוקית ולגדור את האדם מפיתויי העולם הזה.

 

עם הזמן האדם גדל וכל חפצו ורצונו בחייו הוא להשיג דברים וקניינים שיועילו לו בעולם חולף ועובר, ואילו אל עולמו הנצחי כמעט ואינו מתייחס. הוא רודף אחר קניינים ותאוות גשמיות הנותנות לו סיפוק זמני ומשקיע את כל כוחו ומרצו בעבודת ובמרדף אחר הממון. לעומת זאת לנשמה האלוקית שבקרבו, אין הוא מודע כלל, וגם אם הוא מודע במקצת, אין הוא מספק לה את רצונה ואת הכח והמזון לה היא זקוקה. ואכן עם הזמן הולכת הנפש הבהמית וגדלה ובסופו של דבר גם שולטת על האדם ומוליכה אותו בדרכה.

 

ועיקר הסיבה לכך הוא מכיוון שהאדם מאמין שהדברים אשר מספקים לו הנאות רגעיות ומביאים אותו להצלחה ומעמד בזה העולם, הם הדברים הטובים באמת בשבילו, מכיוון שהוא רואה ומרגיש את ההצלחה וההנאה המיידיים שמתלווים לכך, אך את ההשלכות ואת הכיוון שאליו הם מובילים, זה נסתר מעינינו, וכל זה נמשך מהחליפין שעשה היצר הרע בין הטוב האמיתי לטוב המדומה ועל כן קרא רבי נחמן ליצר הרע בשם חדש- "כח המדמה".  


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל