x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   החילוף - חלק ג

 

רבי נתן מתאר לנו כאן את הבחינה הראשונה של החילוף, שנעשה ע"י 'היכלי התמורות', שהם בחינת "להט החרב המתהפכת", שהפכו אורחות חיים, לאחר האכילה מעץ הדעת 'טוב ורע', והחליפו בין הגוף לנשמה ובין עולם עובר וחולף, לעולם נצחי.

 

הבחינה השנייה של החילוף נעשית דוקה בעולם התורני ובמחוזות הקדושה, מבלי שאנשים שמים דעתם וליבם לזה. כידוע כמו שהעולם וכל אדם מורכבים מגוף ונשמה, כך גם התורה עצמה מורכבת מגוף ונשמה, התורה נחלקת לארבעה רבדים זה לפנים מזה – פשט, רמז, דרוש וסוד.

 

הפשט הרמז והדרוש, הם למעשה גופי התורה, הכוללים את סיפורי התורה, ההלכות, הפוסקים והגמרא, חשיבותם היא גדולה ועצומה והם למעשה הבסיס והיסוד שעליהם עומדים כל העולמות כולם וכל חכמת התורה הפנימית מיוסדת ומבוססת עליהם, מהם אנו לומדים אורחות חיים, כיצד להתנהג ולפעול בעולם העשייה הגשמי, פסקי ההלכה והגמרא מקיפים את כל ענייני העולם ואת כל ענייני האדם.

 

החלק הפנימי יותר של התורה, שהוא הנשמה של התורה, הוא החלק של תורת הסוד, הקבלה ,החסידות ותורת הצדיקים הגדולים במעלה. חלק זה של התורה, מלמד את האדם בעיקר את פנימיות הדברים, על ידו אנו מתחברים ומכירים את מי שאמר והיה העולם, בו אנו יכולים ללמוד ולמצוא את כל סודות הבריאה ותכלית האדם בעולמו, כאן אנו לומדים את הדרך והעבודה הרוחנית והפנימית יותר השייכת לכל אדם באשר הוא ולכל מדרגה רוחנית בה הוא אוחז.

 

בוודאי שאנו צריכים את שני חלקי התורה, מכיוון שכמו שאי אפשר שהגוף יתקיים בלא נשמה, כך גם הנשמה אינה יכולה להתקיים בעולם הזה בלא גוף. על כן באותו המשקל, גם תורת הנגלה לא יכולה להביא את האדם לייעודו הנצחי ולשלמותו בלא תורת הנסתר וכמו כן להיפך לימוד תורת הנסתר לבד בלא לימוד הפשט והפוסקים, זה בחינת ריבוי אור ללא כלים, האדם צריך לשלב את שניהם במינון הנכון וכפי המדרגה בה הוא אוחז.

 

אך עם כל זאת, עלינו לדעת, שכמו שבאדם עצמו, הנשמה היא העיקר והגוף נועד להיות טפל אליה ולשרת אותה במסעה בעולם, כך גם בלימוד התורה ובקיום המצוות, פנימיות התורה היא העיקר וכל תורת הנגלה שהם גופי התורה, אמורים להביא את האדם, שיהיה כלי ראוי ומוכן אל התכלית ואל הגילוי הפנימי של נשמת התורה.

 

אך לצערנו הרב "להט החרב  המתהפכת" הפכה גם כאן את היוצרות ואנו רואים את רוב בני עולם התורה והישיבות עוסקים בעיקר ברובד החיצוני ובגופי התורה, אין אנו מדברים על בתי ספר שאינם תורניים המלמדים את בני ישראל את סיפורי התורה בתור סיפורים ללא כל לימוד פנימי ומעמיק לגבי ההשלכות על החיים עצמם ועל כל אדם בפרט, אלא גם רוב העולם התורני משקיע את כל מרצו ועוסק בעיקר בתחום ההלכתי ובתחום הלימוד והפלפול בגמרא ובפוסקים.

 

כמו שהדגשנו, דבר זה הוא חשוב מאין כמוהו, כי לימוד זה מברר לאדם את כח המדמה ומלמד אותו להבחין בין טוב לרע בין האסור למותר, וכל אדם בימי צעירותו חייו ללמוד ולהפנים היטב דברים אילו, אך עם השנים חייב האדם לעבור אל התחום הפנימי יותר של הדברים, לחפש את התכלית, את התיקון, להגיע לאהבת השם פנימית ויראת הרוממות ולראות את הבורא יתברך והנהגתו בעולם. 


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל