x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   החילוף - חלק ה

 

"בעשרה נסיונות נתנסה אברהם" וכולם היו נסיונות באמונה, כך גם אצל כל אחד ואחד, עיקר המדרגות שבהם האדם עולה בקרבתו אל השם, הוא במדרגות האמונה, האדם יכול להיות מלא בחכמה, אך אם לא השיב זאת אל ליבו ואל המידות והמעשים, אם לא עמד במבחנים ובנסיונות בשטח, הרי כל חכמתו לא תעמוד לו אצל השם יתברך, כמו שכתוב "כל שחכמתו מרובה ממעשיו למה הוא דומה וכו'".

 

גם בעבודת התפילה פשט הנגע של "היכלי התמורות", כמו שנאמר: "אלו הם דברים העומדים ברומו של עולם ואנשים מזלזלים בה – זו תפילה", לומדי התורה יכולים ללמוד ימים ולילות ואילו לתפילה הקצו זמנים קבועים וקצרים, שבהם יתפלל האדם לבוראו.

 

כדי שנבין קודם לכן מה זו תפילה אמיתית ומה כוחה, אומר רבי נתן, שכאשר היהודי מדבר ומתפלל אל השם יתברך, הקב"ה כביכול עוזב את כל העולמות ומאזין לזה האיש שמדבר עימו, אין אנו רוצים להאריך כאן במעלת התפילה, שכל השפע של כל העולמות עומדים עליה וכל ההצלחה של כל אחד מאיתנו תלויים בה, והיא למעשה הקשר האמיתי והחזק בין האדם לבוראו.

 

עלינו לדעת שעיקר התפילה, היא התפילה האישית שמדבר האדם עם בוראו על כל מה שעובר עליו, על צרכיו, רצונותיו, תפילה שבה הוא אומר תודה, מבקש את בקשותיו ומביע את רגשותיו. תפילה כזאת פותחת את לב האדם ומפתחת קשר ישיר עם מי שאמר והיה העולם, בדורות הראשונים היו נוהגים כך רוב ישראל וכל הצדיקים, שהיו מתבודדים עם קונם ומשוחחים עימו.

 

עם השנים ראו כנסת ישראל את ירידת הדורות וראו שבני ישראל החלו לאבד קשר אישי זה עם הבורא יתברך ועל כן ישבו ותיקנו שלושה תפילות - שחרית מנחה וערבית. תפילות אלו חוברו ברוח הקודש כאשר כל מילה וכל משפט פועלים בעולמות עליונים, ואין לנו השגה בדברים אילו.

 

אך עלינו לזכור תמיד, שתפילות אילו אינם באים על חשבון השיחה והתפילה האישית של כל אדם באשר הוא עם בוראו, להיפך הם באים לחזק אותם, אך לצערנו הרב אנו רואים שגם כאן נעשה החילופין והתפילות והשיחות האישיות עם הבורא כמעט ונשתכחו מישראל ואילו התפילות הסדורות נעשו העיקר, והכל מגיע בתירוצים שונים ומשונים של היצר הרע- אין זה מכבוד המלך לדבר איתו בכל עת, מי אני שבורא עולם ישמע אותי ויתיחס אלי, ביטול תורה וכו'. אך בודאי תירוצים אילו הם תירוצים של הבל, כי זה ידוע כמה הקב"ה מתאווה לתפילתם של ישראל והוא מחכה ומצפה לכל יהודי שיפתח את פיו וידבר עימו.

 

ועל זה צועק רבי נחמן מברסלב "התבודדות היא מעלה גדולה ועליונה מן הכל" וכל גדולי הצדיקים לא הגיעו למעלתם כי אם ע"י שהתמידו בהנהגה זאת.

 

כדי שיוכל האדם למצוא את שאהבה נפשו, לגלות את פנימיותו ולהתחבר לחי החיים, עליו להתמיד בהנהגה זאת, לקחת פסק זמן בכל יום במקום מבודד מאנשים ולשפוך שיח עם בוראו, לספר לו הכל, בשפה שרגיל בה, בפשיטות, לשבח, להודות, להביע את רגשותיו, את מה שמעיק עליו, את רצונותיו, כך נוצר קשר אישי בין האדם לבוראו בין האב לבן, כך גם מתגלה לאדם נפשו הפנימית, הוא מוציא החוצה את כל מה שיושב לו על הלב, ובעיקר הוא מדבר ומבקש ומתחבר אל מי שאמר והיה העולם, שאין קץ ליכולותיו ואין דבר הנמנע ממנו, הוא יכול בכח תפילותיו לשנות את הטבע ולעשות ניסים ועל כן כאשר האדם מתמיד בהנהגה זאת הרי שאין מעלה שלא יוכל להגיע אליה ואין דבר שלא יוכל להגשים בעזר השם יתברך.


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל