x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   החילוף - חלק ו

 

והחילוף השלישי והגדול מכולם הוא החילוף שנעשה בין עם ישראל לאומות העולם, שבכל הדורות  עם ישראל נרדף ומושפל וידוע לכל מה שעוללו לנו כל האומות, כל אחת בשעתה, השם יתברך ישלם להם כגמולם, וכל זה נמשך מבחינת 'היכלי התמורות', כמו שכותב רבי נתן: "כי באמת עיקר המלוכה שייכת רק לישראל, כי כל ישראל בני מלכים הם וכל העולם ומלואו לא נברא אלא בשביל ישראל, כמו שנאמר בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, והכל שייך ומשועבד להם, וכמו שהיה קצת בימי דוד ושלמה, שהיה עיקר המלוכה אצל ישראל וכמו שיהיה לעתיד כשיבוא משיח צידקנו, שאז תשוב המלוכה לישראל וכולם יהיו משועבדים תחת ישראל, כמו שנאמר "והיה מלכים אומניך ושרותיהם מניקותיך אפיים ארץ ישתחוו לך".

 

אבל עכשיו בגלות בעוונותינו הרבים נחלף הדבר, שהעכו"ם הם מלכים ומושלים וישראל הם ח"ו כעבדים, שכל זה נמשך מבחינת היכלי התמורות, שנמשך מחטא אדם הראשון וחטאי הדורות, שע"י זה התגברה הס"א עד שנחלפה המלוכה ונדמה שהם בחינת בן המלך וישראל בגלות תחתם, שזה בחינת "תחת שלש רגזה ארץ, תחת עד כי ימלוך ושפחה כי תירש גבירתה".

 

השם יתברך יעזרנו ויגאלנו, גאולת הנפש וגאולת הגוף ונזכה לראות בביאת משיח צדקנו ויגאלנו גאולת עולמים.


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל