x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   החילוף - חלק ז

 

אנו רואים את המהפך והחילוף הגדול בכל תחומי החיים, בכלליות ובפרטיות אצל כל אחד ואחד, העיקר נעשה לטפל והטפל לעיקר, היוקר והחשיבות נמצאים בחיצוניות הדברים במקום בפנימיות, וכך גם משפיעים הדברים על כלליות ישראל שנמצאים בשפל לעומת אומות העולם, ואין מכירים בחן ובחשיבות של ישראל.

 

ואם כן מה נעשה, כיצד נוכל לצאת מן החילוף הנורא, מה העצה למצוא את הבת מלך האבודה, את הדרך לגילוי הפנימי, לתיקון ולתכלית.

 

ובכן ישנם כמה שלבים ודרכים, שהם המה היסודות, שבלעדיהם לא יוכל האדם לצאת לדרך או לשנות את מצבו.

 

השלב הראשון, אומר רבי נחמן: "שהאדם יישב את עצמו ואת דעתו מה התכלית מכל ענייני העולם הזה". כלומר, כל אדם באשר הוא, צריך לקחת מדי פעם פסק זמן, לעצור ולחשוב עם עצמו, האם אני נמצא בדרך הנכונה, מה התכלית והסוף של כל מה שאני עושה, האם אני מרגיש שהדברים שאני עוסק בהם או שאני לומד מביאים אותי להתעלות ולשיפור, מה הם הדברים שאני  מאמין בהם, שאני רוצה אותם וכו'. כך צריך האדם לשבת עם עצמו, ליישב את דעתו ולשאול את עצמו שאלות.

 

כאשר האדם מיישב את דעתו ושואל את עצמו שאלות, בכך הוא יכול לראות ולהבחין בין הטפל לבין העיקר בחייו, בין דברים המועילים לו באמת לבין כאילו שרק מעבירים את זמנו, הוא יכול להתבונן עם עצמו על מה הוא צריך לשים יותר את הדגש בחייו, מהם הדברים שאליהם הוא נמשך ואותם הוא אוהב, האם הם באים מצד הנפש הבהמית והיצר הרע או מצד הנפש האלוקית, ביכולתו לברר את הרצון האמיתי שלו מה הוא רוצה באמת, להתמקד עליו וגם להגשים אותו בהמשך. זמן זה של ישוב הדעת והתבוננות יכול גם לפתח ולהעמיק את הקשר בין האדם לבין בוראו, הוא מתבונן בגודל רוממותו וחכמתו של השם, בגודל רחמיו וחסדיו וכו', דברים אלו גם פותחים את לב האדם ומזרימים לתוכו אור יקרות. 


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל