x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   החילוף - חלק י

רוב הטעויות והמבוכות של בני העולם נובעות בעיקר מ'אמונות הכוזביות', שהם למעשה אמונות שאינן קשורות לאמת ואז כאשר האדם מאמין בדברים אילו שאין אמתיים ויום אחד הוא מגלה את המשען שוא שבטח עליו, הרי שהוא נופל בדעתו ומגיע לבורות נשברים. על כן עיקר האמונה חייבת להיות מחוברת עם האמת ועם התכלית הנצחית, שאת זאת האמונה קיבלנו מאבותינו הקדושים ומכל הצדיקים.  

 

וכמו שהאדם צריך להאמין בהשם יתברך, כך הוא צריך להאמין בצדיקים הגדולים והאמיתיים, שנאמר "והאמינו בהשם ובמשה עבדו", כי השם יתברך גילה סודו לעבדיו האמיתיים והם אלו אשר מעבירים לנו את סודות החיים ומורים לנו את הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר נעשה.

 

וכל גדולתם של אלו הצדיקים, שהם עברו והתנסו בניסיונות קשים ומרים בעולם הזה, ופלסו לנו דרך ונתיב כדי שכל אחד הרוצה ללכת בדרך זו, לגלות את ההסתר ולהשלים את יעודו, יוכל ללכת בה, והם רופאי הנפשות האמיתיים היכולים לתת עצות, תרופות ותיקון, לכל החפץ בחיים אמיתיים ונצחיים.

 

"ועל כן העיקר הוא אמונת חכמים אמיתיים ולהתקרב להם ולתלמידיהם ולכל הנלווים אליהם, כי הצדיקים החכמים האמיתיים, שלא הניחו עצמם לטעות בהבלי העולם וזכו לנצח המלחמה ולפרוש עצמם מהבלי העולם ותאוותיו לגמרי, הם יודעים היטב היטב כל עניין ההעלמה הזאת שבעולם ויודעים להמשיך שכל עליון מאוד איך לגלות ההעלמה הזאת ולגלות האמת בעולם ולהאיר עצות נפלאות בלב כל אחד, באופן שיציל נפשו מני שחת, שלא ירדוף אחרי הבלי העולם, רק כל השתדלותו תהיה לזכות לאחרית טובה ולחיים נצחיים" אשרי הזוכה לכך.


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל