x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   החילוף - חלק יא

 

וכמובן האמונה העיקרית, שעליה מדבר רבי נחמן מברסלב ביותר, היא האמונה של האדם בעצמו. כי יכול מאוד להיות שהאדם יאמין באמת בהשם יתברך וגם בצדיקים, אך ימעיט בערך עצמו ובכוחו לשנות ולהשתנות, הוא יכול ליפול לענווה פסולה בראותו את גדולת השם יתברך ואת גדולת הצדיקים ולאן שהגיעו, ויאמר בליבו "מה אני ומה חיי, שאוכל להגיע למדרגות כאלו ולמעשים כאלו" וזוהי אחת הסיבות הגדולות לכך שאנשים לא מצליחים ולא מגיעים אל יעודם, מכייוון שאין הם מאמינים בעצמם ובכוחם.

 

על כן האדם צריך להאמין בעצמו, ש'הרי הוא חלק אלוק ממעל ממש' ובכח תפילותיו, רצונותיו, ומעשיו הוא יכול לפעול את הכל, ולהגיע לכל המעלות ולפרוץ את כל המסכים. לא חלילה שיפול לגאווה מכך, כי זה גרוע מן הכל, רק שידע מגודל יקרת נשמתו וחשיבותה, כפי שכותב רבי נתן: "כי אין זו דרך הענווה האמיתית, שיחזיק את עצמו לרשע גמור ח"ו ולהקטין מעלת נפשו הקדושה, רק אדרבא, צריך לידע ולהאמין שנפשו בשרשה היא גדולה ויקרה וגבוהה מאוד מאוד ואלפי אלפים ורבי רבבות עולמות בלי שיעור תלויים בה, וכמו שאמר רבינו ז"ל, שאם היו מהפכים את האדם היו רואים שבכל גיד וגיד מגידי האדם, תלויים אלפי אלפים ורבי רבבות עולמות, וכמבואר בשאר הספרים, מגודל מעלת האדם, שהוא בחינת צלם אלוקים, ואפילו נפש הפחות שבפחותים של ישראל, גם כן גבוהה מאוד מאוד, מכל שכן נפשות של בני תורה ובפרט אותן שיש להם שכל גדול, כי כל מה שהשכל גדול ביותר, הנשמה גבוהה יותר, כמו שאמר רבינו ז"ל, כי הנשמה היא השכל, כמו שנאמר "ונשמת שדי תבינם".

 

על כן האדם הבר שכל, כשרואה שמתגבר עליו הבעל דבר ביותר, צריך לידע שבודאי יש לו נפש גבוהה מאוד מאוד וצריך לרחם על עצמו לבל יאבד אוצרות וסגולות יקרות וחמודות כאלה, התלויים בנפשו, אשר עין לא ראתה וכו', ויתגבר בכל עוז להציל את נפשו מיני שחת, להצילה מן העושק והתמורה ח"ו, והעיקר ע"י ריבוי תפילות ובקשות.

 

וזה בחינת "ויגבה ליבו בדרכי השם" שצריכים להגביה לבו ודעתו בדרכי השם ולומר בנפשו, שאין נאה לי לעשות מעשים כאלה, מעשה בהמה ח"ו, כי נפשי גבוהה מאוד, נפש ישראל, שכולם בני מלכים וראוי לי להתנהג בנימוס המלכות דקדושה, כמו שראוי לנפשות ישראל, שנקראים "בנים אתם להשם אלוקיכם" שעלו במחשבה תחילה ובהם נמלך ונתייעץ בבריאת עולמו וכעת ח"ו תהיה משוקעת במקומות כאלה ר"ל, וע"י זה מרחם על עצמו וחוזר למעלתו".

 

כעת, שיש בידינו את הכלים והיסודות, את הרצון את האמת ואת האמונה, אנו יכולים לצאת למסע לגילוי נפשנו ולגילוי האמת הנסתרת בעולם- "כי המצוה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא, לא בשמים היא לאמור: מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים היא לאמור: מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמענו אותה ונעשנה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו".                 

 


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל