x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   היהלום - חלק א
שחורה אני ונאוה אל תראוני...
פרק ח - היהלום
כעת לאחר שנודענו אל המדריך הגדול שאליו אנו צריכים להתקשר, ובדרכו הסלולה, עיצותיו ותורתו אנו צריכים ללכת, אנו רוצים להדגיש נקודה חשובה שצריכה ללוות אותנו בכל מסע חיינו עלי אדמות והיא הנקודה שבזכותה יכול כל אדם להגיע לגילוי נפשו הפנימית ולמיצוי הפוטנציאל האישי הגלום בו, להוציא מן הכח אל הפועל את הנקודה השייכת רק לו.
 
כי את זה צריך האדם לדעת ולזכור תמיד, שהנקודה הקדושה והפנימית השייכת לו היא 'חלק אלוק ממעל ממש'. ברגע שיתחבר האדם אל הנקודה הזאת, הרי שאז כביכול הוא מחובר אל הבורא יתברך בעצמו, ואז כל חייו משתנים, כי לפני הבורא יתברך אין שום מניעה ואין שום קושי וביכולתו לעשות ולפעול כל מה שירצה כי "אין מי יאמר לו מה תפעל ואין מי יאמר לו מה תעשה כי הכל מעשה ידיו".
 
וזו היא עיקר עבודתו של האדם והיסוד שהכל תלוי בו, להתחבר לנקודת הצדיק שלו, כי בכל יהודי יש נקודת צדיק מה שאין בחברו, ועיקר עבודתו היא לגלות נקודה זאת, להתחבר אליה ולפעול איתה. כי בודאי ההתחברות וההתקשרות לצדיקים הגדולים והאמיתיים היא חשובה עד מאוד, אך אין די בזה. כדי ללכת בדרך הצדיקים ובדרך החיים האמתיים, האדם צריך להאמין גם בעצמו ובכוחו, לגלות ולהתחבר אל נקודת הצדיק שבו.
 
כאשר האדם מתחיל להתחבר אל הנקודה הפנימית שלו, הוא מקבל צורת הסתכלות חדשה על עצמו ועל העולם כולו, הוא מחובר יותר אל עולמו הפנימי, הוא מודע יותר למחשבותיו, למה שעובר עליו, למצבי הרוח המשתנים, לעליות לירידות, וע"י כך הוא יכול לפעול בהתאם ולהתחבר לכל העצות שנותנים לנו הצדיקים והתורה הקדושה, וע"י כך הוא גם הופך את הכל לטובה ולעלייה.
 
בנוסף לכך הוא יכול לראות דרך הנקודה הזאת, את כל העולם כולו עם כל האנשים וכל המאורעות הסובבים אותו, בצורה טובה ואמיתית. כי דרכו של היצר הרע והדמיונות, הסובבים תמיד את הנקודה הקדושה, להראות לאדם את כל המציאות בצורה מסולפת ושלילית, כדי להפיל את האדם לעצבות וליאוש, כדי שלא ימשיך בדרך הנכונה. אך כאשר האדם מחובר לנקודה הקדושה שבו, שהיא למעשה הנקודה האלוקית, כאשר הוא מחובר לצדיקים האמיתיים שמראים לו את הדרך ומלמדים אותו את האמת הגדולה המסתתרת מאחורי מסך השקר, הרי שאז האדם פורץ את מסך המציאות המסתיר ממנו את האמת ורואה את המציאות כפי שהיא באמת ולא נתון רוב הזמן להשפעות של כח המדמה.
 
וכך מספר לנו רבינו הקדוש במעשה 'מחיגר' ורומז לנו על החיפוש ומציאת הנקודה הפנימית: "מעשה בחכם אחד, קודם מותו קרא את בניו ומשפחתו וציוה אותם להשקות אילנות, גם יש לכם רשות לעסוק בשאר פרנסות, אבל בזה תשתדלו, להשקות אילנות. אחר כך נפטר החכם והניח בנים, והיה לו בן אחד שלא היה יכול לילך, והיה יכול לעמוד, רק שלא היה יכול לילך, והיו אחיו נותנים לו סיפוק די פרנסתו וכו', והיה אותו הבן מקבץ על-יד ממה שנשאר לו מפרנסתו עד שקיבץ סך מסוים, וישב עצמו: למה לי לקבל הספקה מהם? טוב שאתחיל לעשות איזה משא ומתן, ואף שאינו יכול לילך, יעץ בדעתו לשכור לו עגלה ונאמן ובעל עגלה ויסע עימהם לליפסיק ויוכל לעשות המשא ומתן אף שאינו יכול לילך וכו'". 
 
החיגר הנ"ל המתואר בסיפור, הוא למעשה כל אחד שעדיין אינו יודע כיצד ללכת בדרכי החיים ובדרך התשובה והתיקון, אז הוא בבחינת חיגר, שאינו יכול ללכת בכוחות עצמו והוא מקבל את פרנסתו ולימודיו הרוחניים מאנשים הגדולים ממנו. אך לאחר איזה זמן, כאשר האדם צובר דעת ולימוד, הוא מחפש להתחיל לצאת לדרך בכוחות עצמו, לבקש ולמצוא את הדרך המיוחדת שלו ולהתחיל ללכת בה בכוחות עצמו.
 
"ושכר לו עגלה ונאמן בעל עגלה, ונסע, ובא לקרעטשמע, ואמר הנאמן שילינו שם, ולא רצה, והפצירו בו, והוא עיקש אותם, ונסעו משם ותעו ביער, ונפלו עליהם גזלנים וכו' וגזלו התיבה והסוסים והוא נשאר על העגלה".

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל