x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   היהלום - חלק ב
 
כפי שהזכרנו בפרקים הקודמים, כאשר האדם מתחיל לצאת למסע פתאום באים עליו גזלנים, הגזלנים הם היצר הרע ואותם מניעות ומחשבות רעות הבאים לאדם, כדי לגזול ממנו את כל הטוב שבו ולהראות לו את הצד השלילי של הדברים ובכך להפיל אותו לעצבות ליאוש ולפרישה מן הדרך.
 
ועל כן אחת התורות החשובות ביותר של רבי נחמן מברסלב, שעליה הורה לכל ההולכים בדרכו לשים את הדגש, היא תורת 'אזמרה', שם הוא מדריך את האדם להתבונן ולהתמקד בנקודות הטובות שבו ובאחרים, להגדיל אותם להעצים אותם, לבלי להסתכל על הרע כלל.
 
וזהו לשונו של רבינו הקדוש: "כשהאדם מתחיל לחפש בעצמו ורואה שהוא רחוק מאוד מהשם יתברך והוא מלא חטאים ופגמים הרבה ונדמה לו שהוא רחוק מטוב, אזי הוא צריך לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו איזה טוב, כי איך אפשר שלא עשה איזה טוב מימיו.
 
ואף שהוא רואה שגם מעט הטוב שעשה, הוא  מלא פצעים ומעורב בפסולת הרבה, אף על פי כן אי אפשר שאין בו איזה נקודה טובה על כל פנים, וכן יחפש וימצא בעצמו עוד איזה טוב ואף שזה הטוב גם כן מעורב בפסולת הרבה, אף על פי כן אי אפשר שאין בו איזה נקודה טובה על כל פנים, וכן יחפש וימצא בעצמו עוד איזה טוב ואף שזה הטוב גם כן מעורב בפסולת הרבה, אף על פי כן יש בו איזה נקודה טובה.
 
וכן יחפש וימצא בעצמו עוד איזה נקודות טובות וע"י זה שדן את עצמו לכף זכות ומוצא בעצמו נקודות טובות עדיין, אף על פי שעשה מה שעשה ופגם מה שפגם, ע"י זה הוא יוצא באמת מכף חובה ונכנס בכף זכות באמת וע"י זה יכול לזכות לתשובה.
 
כי זה ידוע שדרכו של הבעל דבר להראות לאדם את כל החסרונות שלו ואת כל מה שפגם ולהודיע לו שאין לו שום תקווה לשוב להשם יתברך ולתקן מה שצריך לתקן וע"י זה מפילו לעצבות ויאוש, שזה גרוע מן הכל. על כן צריך האדם להתחזק ולהתעורר ולבקש ולחפש בעצמו את הנקודות הטובות הנמצאים בו ואת הטוב שזכה לעשות מאז ומעולם ואת כל הדברים הטובים והישועות והנפלאות שעשה עימו השם יתברך מאז ועד היום, ועל ידי זה שמתמקד בטוב שבו, ע"י זה הוא מתעודד ומתעורר להתחיל מחדש להתקרב לעבודתו יתברך.
 
וזה בחינת "אזמרה לאלוקי בעודי" שע"י המעט טוב שמוצא בעצמו, ע"י זה יכול לזמר ולהודות להשם יתברך, וע"י זה נעשים ניגונים, כי הניגונים נעשים ע"י שמבררים הרוח טובה מן הרוח נכאה, וכן צריכים לדון גם את האחרים לכף זכות, אפילו ברשע גמור צריך לחפש ולמצוא בו איזה נקודה טובה, שבה אינו רשע וע"י זה שמתמקד בטוב שבו, ע"י זה הוא מעלה אותו מכף חובה לכף זכות וזוכה להחזירו בתשובה". 
 
דברים חשובים מאין כמותם אשר בודאי רב בהם הנסתר על הגלוי, כי מי יכול לשער ולדעת עוצם מעלת כל נקודה טובה וכל מעשה טוב, שיהודי עושה בזה העולם. וכמו שאמר רבי נתן, שבכל דבר יש לו השגה אך בגודל מעלתו של יהודי פשוט אין לו שום השגה כלל.
 
וכן בכל נקודה טובה או מעשה טוב ואפילו מחשבה ורצון טוב שיש לאדם, אין לשער גודל מעלתם ועוצמתם, שכל העולמות כולם תלויים בהם  ונבראים מהם דברים עצומים ונצחיים. כי זה אנו יודעים, שהעולם הזה הוא רובו רע ורבים בו המונעים והמסיתים והפיתויים לאדם ועל כן כל פעולה קטנה לטובה ואפילו מחשבה טובה, הם חשובים ויקרים מאוד בעיני השם יתברך מאוד, כי הנקודה הטובה עומדת כנגד כל הרע המסתיר ומונע אותה.
 
וזה מה שאמר רבי נחמן פירוש על המשפט "אם יש עליו מלאך אחד מיני אלף להגיד לאדם יושרו". כלומר שיש מציאות, שיש לאדם מלאך אחד שנברא ממצוה אחת, כנגד אלף מלאכים שנבראו מהרבה עבירות, ואף על פי כן המלאך הזה והנקודה הטובה הזאת יכולים להכריע את הדין ואת האדם לכף זכות.
 
ובאיזה טענה אפשר להכריע כך את הדין ולהפוך את הכל לכף זכות, אלא שאם האדם הצליח לעשות מעשה אחד טוב כנגד כל אותם אלף מקטרגים ומעשים שמונעים ומסיתים אותו אל הרע, הרי שהנקודה הזאת והמעשה הזה הם גדולים ועצומים בכוחם, יותר מכל אותם המתנגדים והמסיתים.

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל