x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   המדריך - חלק א
אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן 
פרק ז - המדריך
בפרקים הקודמים למדנו מעט על קיומו של הגן הנעלם ועל השומרים העומדים סביב לו, שהם כלל המניעות והקשיים שצריכים לעבור על כל אדם הרוצה לבחור וללכת בדרך החיים, קיבלנו גם מעט כלים ודעת כיצד להתגבר להתמודד ולהצליח במשימה העומדת לפנינו. כעת אנו רוצים להמשיך ולקבל הדרכה אודות הדרך ואודות המדריך שיוביל אותנו בדרכנו.
 
וכך מספר לנו רבי נחמן מברסלב בסיפור המעשה מהשבעה בעטליר'ס, ששם הוא מרמז לנו על אותו גן מופךא וכיצד ניתן להגיע אליו: "כי יש מדינה שיש בה עשירות גדול, שיש להם אוצרות גדולים, פעם אחת נתקבצו, והתחיל כל אחד להתפאר עם החיים הטובים שלו, איך הוא חי חיים טובים, וכן סיפר כל אחד ואחד מסדר החיים הטובים שלו, ועניתי ואמרתי להם, אני חי חיים טובים שהם טובים יותר מחיים טובים שלכם, והא ראיה כי אתם חיים חיים טובים, אראה אם תוכלו להושיע את מדינה פלונית. היות שיש מדינה שהיה להם גן, והיה באותו הגן פירות, שהיה להם כל מיני טעמים שבעולם, גם היה שם כל מיני ריחות שבעולם, גם היו שם כל מיני מראה וכו' הכל היה שם באותו הגן.
 
והיה על הגן גנני אחד, והיו בני אותה המדינה חיים חיים טובים על ידי אותו הגן ונאבד שם הגנני, וכל מה שהיה שם באותו הגן בודאי מוכרח להיות כלה ונפסד, מאחר שאין שם הממונה – דהיינו הגנני.
 
ובא עליהם מלך אכזר על אותה המדינה, ולא היה יכול לעשות להם דבר, והלך וקלקל את החיים הטובים של המדינה שהיה להם מן הגן, ולא שקלקל את הגן, רק שהשאיר שם באותה המדינה שלוש כיתות עבדים, וציוה עליהם שיעשו מה שפקד עליהם ועל ידי זה קלקלו את הטעם וכו' וכן קלקלו את הריח וכו' וכן קלקלו את המראה שהחשיכו את העיניים כאילו יש עננים ועבים.
 
ועתה אם אתם חיים חיים טובים, אראה אם תוכלו להושיע אותם ואני אומר לכם שאם לא תושיעו אותם יוכלו הקלקולים הנ"ל של אותה המדינה להזיק לכם גם כן".
 
רבי נחמן מתאר לנו במעשה זה את אותה המדינה הנפלאה שהיתה קודם הקלקול שזהו למעשה הגן הנעלם. ובאותו הגן היה גנן שהוא היה אחראי על הטיפול בגן ובזמנו חיו חיים כל בני העולם בגן עדן ממש.
 
עד שבא אותו המלך האכזר, שהוא היצר הרע עם שלושת הכיתות של העבדים שהם למעשה שלושת התאוות הידועות, תאוות הממון, תאוות האכילה ותאוות הניאוף, שאיתם הפיל את כל בני העולם אל הגשמיות ואת תאוות עולם הזה, המונעות מהאדם את החושים וההנאות הרוחניות ומונעות ממנו להרגיש את טעם החיים האמיתי.
 
אנו רואים בתחילת המעשה, שכל אחד התחיל להתפאר עם החיים הטובים שיש לו, בפשט הדברים, זה התפארותם של רוב בני העולם בחיים הטובים שיש להם, כאשר כל אחד מתגאה ומתפאר במה שיש לו- כסף, נכסים, כבוד וכו', וכל מי שיש לו יותר מאלו הדברים הרי שבודאי לשיטתם הוא חי חיים טובים יותר. אך הכל כידוע הוא הצגה אחת גדולה, כי כל ההתפארות הנ"ל נובעת מגאווה וחשיבות בעיני הבריות, אך בפנימיות הדברים הטעם והריח והמראה, שהם אותם רגשות נעלים ואותם הנאות חיים בסיסיות, הולכות ונעלמות מן האדם השקוע בתאוות וחיצוניות העולם.
 
אפשר להבין את הדברים בצורה נוספת, כי בסוד הדברים, רבי נחמן לא מדבר כאן על אנשים פשוטים המתרברבים בחיים הטובים שיש להם, אלא באנשים הגדולים במעלה ההולכים בדרך הרוחנית והתורנית, שבודאי הם מרגישים את טעם החיים האמיתי וכל אחד מספר ומתאר "מסדר החיים טובים שלו" דהיינו מסדרי הלימוד והעבודה שיש לו.
 
ואליהם פונה רבי נחמן ואומר, אם אתם חיים חיים טובים, נראה אם תוכלו להושיע את אותה המדינה, כי אם אתם בטוחים שהחיים הטובים שלכם הם טבועים בכם, הרי שבודאי תוכלו גם לעזור ולהושיע אחרים ולהראות להם את הדרך, ואם לא תושיעו אותם "אני אומר לכם שאם לא תושיעו אותם, יוכלו הקלקולים הנ"ל של אותה המדינה להזיק לכם גם כן".

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל