x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   המדריך - חלק ב
בהמשך הסיפור מספר רבי נחמן על קיומו של אילן מיוחד שבצילו היו חפצים לנוח כל חיות העולם ועל ענפיו כל העופות ובו היה עונג מופלא וכולם היו חפצים להגיע אליו וכך כתוב שם במעשה: "וחקרו שנמצא אילן כזה, ורצו לילך לשם אל אותו האילן, כי העונג המופלא שיש שם אצל אותו האילן אין לשער, כי יש שם כל העופות וכל החיות ושם אין שום היזק משום חיה, וכל החיות וכו' מעורבים שם וכולם משחקים שם ובודאי הוא תענוג מופלג מאוד להיות שם אצל אותו האילן וחקרו לאיזה צד צריכים לילך לבוא אל אותו האילן ונפל מחלוקת ביניהם על זה ולא היה מכריע ביניהם".
 
אנו רואים בסיפור שבתוך הגן ישנו גם אילן שכל מי שחוסה באותו האילן הוא יכול לנוח שם ולהיות בטוח מכל היזק ושם גם יוכל לחוש בכל תענוגי עולם.
 
אנו נלמד בהרחבה בהמשך על אותו הגן הנעלם שאליו כולנו חפצים להגיע, נגלה גם מי הוא הגנן האחראי על הגן ומהו האילן המופלא הקיים בתוך הגן שתחתיו כל אחד יוכל לנוח ולהרגיש עונג מופלא  בטחון ושמירה מכל היזק.
 
אך קודם שנלמד על הדברים אנו צריכים ללמוד ולדעת קודם לכן, מי הם אלו הראויים לבוא אל אותו הגן ואל אותו אילן? מכיוון שכמו שכתבנו בתחילת הספר, הבורא יתברך שם את 'להט החרב המתהפכת' לשמור על עץ החיים, ואת כל השומרים והחומות סביב לגן שלא כל מי שרוצה ואינו ראוי, יגש ויאכל מעץ החיים וחי לעולם.
 
וכך מספר רבי נחמן בהמשך סיפור המעשה: "ובא חכם אחד, ואמר להם: למה אתם חוקרים באיזה צד לילך אל האילן? חיקרו מתחילה מי ומי האנשים שיכולים לבוא אל אותו האילן, כי אל אותו האילן לא כל אדם יכול לבוא אצלו, כי אם מי שיש לו המידות של האילן.
 
כי זה האילן יש לו שלושה שורשים: שורש אחד הוא אמונה, והשני – הוא יראה, והשלישי – הוא ענווה. ואמת הוא גוף האילן, ומשם יוצאים ענפים, ועל כן אי אפשר לבוא אל האילן, כי אם מי שיש בו מידות הללו הנ"ל.
 
והלכו איזה זמן, עד שהיו רואים את האילן, והסתכלו וראו והנה אין האילן עומד במקום כלל, כי אין לאילן מקום כלל ומאחר שאין לו מקום, איך אפשר לבוא אליו? ואני הייתי גם כן שם עימהם ואמרתי להם: אני יכול להביא אתכם אל האילן".
 
כמו שכתבנו בפרקים הקודמים אנו רואים שכדי לצאת לדרך ולהגיע אל הגן ואל האילן, עליו קודם כל לעבוד על מידותיו ולהשתמש בכלים האמיתיים שאנו נותנים לו בספר זה ובמיוחד בשלושת הכלים החשובים שהם אמונה יראה וענווה, שעל ידם יהיה ניתן להגיע אל גזע האילן שהוא האמת ודרכו להצמיח ענפים ולאכול את הפירות.
 
והסיבה ששלושת הדברים הללו הם כה חשובים לכל החפץ בחיים אמתיים, הוא מכיוון שמבלעדיהם בלתי אפשרי לאדם להגיע אל האמת, כי אם לאדם אין אמונה באמת ובתכלית, הרי שבודאי לא יצא לדרך וגם לא יוכל לעבור את מה שצריך לעבור. כמו כן צריך האדם שתהיה לו גם אמונה בעצמו, כי האמונה של האדם בעצמו היא הכח העיקרי שיש לו, כאשר הוא מחבר כח זה לאמונה בבורא יתברך.

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל