x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   המהפך - חלק ד
ועל זה צועק רבי נחמן מברסלב "אל תתנו להעולם להטעות אתכם, כי העולם הזה מטעה אותנו לגמרי!". עולם הוא מלשון העלם, האמת נעלמת בו והתכלית נסתרת, רוב בני האדם משקיעים את כל כוחם ומרצם בדמיון חולף ועובר, שקועים מול מסכים ומעבירים את זמנם במרדף אחר דברים שאינם מהותיים לנפשם ולתכליתם.
 
וזה מה שנאמר: "על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי", הלילה הוא בחינת חושך, בחינת הסתר. בלילה גם האדם מרבה לחלום, כך גם רוב בני העולם נתונים תחת השפעת 'כח המדמה', שהוא בחינת חלום, שאינו אמיתי ומציאותי. ועל זה אומר הנביא על זמן הגאולה- "אז ימלא שחוק פינו, היינו כחולמים", שנראה ונבין, שכל מה שעברנו וכל מה שחווינו היה כחלום, הדבר האמיתי הוא מה שזכה האדם לקנות בדעתו, במעשיו ובתיקון נפשו, במהלך החלום הזה.
 
על כן כשהתחיל דוד המלך לדבר מגודל הבל העולם הזה, במזמור מ"ט, התחיל כך- "פי ידבר חכמות והגות ליבי תבונות אטה למשל אזני וכו'" ואחר כך מדבר מגודל שטות העולם והבליו, כמו שנאמר שם "הבוטחים על חילם וכו' עזבו לאחרים חילם וכו' זה דרכם כסל למו".
 
ולכאורה תמוה, מקשה רבי נתן: "מה זו החכמה והתבונה שגילה דוד במזמור זה, שצועק שהעולם הבל וריק ולא במותו יקח הכל וכו', וכי מי לא ידע בכל אלה, הלא אפילו אנשים הגסים ועמי ארצות יודעים זאת ואומרים בפיהם, שאין אדם לוקח עמו כלום מעושרו לקברו ושהעולם הזה צל עובר ולמה הקדים במזמור זה דוקא לומר "פי ידבר חכמות" כאילו הוא מגלה כאן חכמה ותבונה גדולה?
 
אך באמת, אף על פי שהכל יודעים זאת, אף על פי כן היא חכמה ותבונה גדולה לדבר בזה בכל פעם ולצעוק ולגלות ההעלמה הזאת, כמו שמצינו שכל הצדיקים, גדולי החכמים האמיתיים, צועקים זאת הרבה, כמו כל ספר קהלת שמלא מזה וכן דוד המלך ע"ה בכמה מזמורים וכן בשאר ספרי הקודש.
 
כי הצדיקים האמיתיים מדברים מזה בצירופים קדושים כאלה ובחכמה עמוקה כזאת, עד שע"י זה מעוררים בני אדם ומגלים בכל פעם ההעלמה הזאת, באופן שאף על פי כן, יתעוררו בני אדם משנתם וטעותם ויזכרו באמת, עוצם שטות העולם וישובו אל השם.
 
כי זה עיקר החכמה הגדולה מכל החכמות, להסתכל על התכלית האחרון, וכמבואר אצלנו, שעיקר החכמה, כשזוכים להצליח ע"י חכמתו לנצח.
 
וזה שהתחיל דוד את המזמור "האזינו כל יושבי חלד" ודרשו רז"ל שקרא העולם 'יושבי חלד' כי כל מה שיש ביבשה יש בים חוץ מן החולדה. והדבר תמוה מאוד וכי בשביל זה יקרא כל בני העולם 'יושבי חלד', על שם החולדה שיש ביניהם, וכן למה במזמור זה דוקא, שמדבר מגודל הבל העולם, קורא 'יושבי חלד' על שם החולדה.
 
אך עיקר מה שקרא העולם על שם החולדה, הוא מחמת גודל ההעלמה שיש בעולם, כי החולדה דרה בעיקרי הבתים ובאה במארב ובהכמנה ובגניבה, שזה בחינת כל ענייני העולם הזה, שהוא מלא בהבלים, וכל ענייני טעות שטועים העולם בהבלי העולם הזה, הוא מחמת גודל ההעלמה שבעולם, כמו שנאמר "גם את העולם נתן בליבם" ופירש רש"י – עולם מלשון העלם".
 
רואים אנו מכאן את גודל ההסתר וההעלמה, שהעלים השם יתברך את עצמו ואת האמת מכל בני העולם. אך הכל לטובה והכל בשביל הבחירה, כי כל העולם לא נברא, כי אם בשביל לאפשר לאדם את יכולת הבחירה, ועיקר הבחירה יכול להתאפשר רק ע"י גודל ההעלמה. כי אם היו רואים עין בעין שהעולם מלא באלוקותו יתברך, כמו שנאמר "מלא כל הארץ כבודו" הרי שבודאי לא הייתה שום בחירה והיו כולם בטלים אליו יתברך ולא היה שייך שום שכר ועונש והיה מתבטל העולם לגמרי.


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל