x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   המהפך - חלק ה
 על כל פנים, זאת היא המציאות וכך נברא העולם ועל האדם מוטלת המשימה להתמודד ולמצוא את תכלית חייו ואת אשר אהבה נפשו. אך מכיוון שההסתר כה גדול, וכח המדמה והיצר הרע פועלים בכלים גדולים ועצומים למנוע מן האדם את הדרך ולהסיתו מן המטרה, הרי שבודאי המשימה לא קלה ואפילו קשה מאוד, אך כגודל הקושי כך גם גודל השכר, שיגיע לזה אשר יפתור את חידת החיים ויצליח להגשים את עצמו ולגלות את נשמתו, כי לבסוף יעלה למדרגה גבוהה יותר, בעולמות הרוחניים, מאשר היה קודם ירידתו לזה העולם.
 
אך לצערנו לא כולם זוכים לכך ורוב בני העולם טועים ונבוכים ומחפשים את שאהבה נפשם ואת התכלית, בכל מיני מקומות ומציאויות אשר מובילים אותם בסופו של דבר אל בורות ריקים אשר לא יכילו את המים.
 
ואת זה מתאר לנו רבי נחמן בסיפורי מעשיות ב"מעשה מבעל תפילה", שם הוא מספר מכל עניין הטעויות, שטעו בהם בני העולם ובחרו להם תכלית ועשו להם כתות וכל כת מצאו להם תכלית ותעו אחריה ובחרו להם מלך ומצאו להם סברות רבות על טעותם, עד שאפשר היה באמת לטעות בהם.
 
למשל: "כת אחת אמרו, שעיקר התכלית הוא הכבוד, והיה להם הוכחות וסברות רבות על זה, כי אנו רואים, שהכבוד הוא העיקר אצל העולם, כי כשאין נותנין לאדם כבודו, דהיינו שמדברים לו איזה דיבור כנגד כבודו, יש לו שפיכות - דמים, כי העיקר הוא הכבוד אצל כל העולם, ואפילו לאחר המיתה מקפידים לתן להמת כבודו, לקברו בכבוד וכיוצא, ואף על פי שאחר מיתה אין שייך ממון ושום תאווה אצל המת, אף על פי כן על כבוד המת מקפידים, נמצא שהכבוד הוא העיקר התכלית, עד שנסכם אצלם, שעיקר התכלית הוא הכבוד על-כן צריכין לבקש איש מכובד, וגם שיהיה רודף אחר הכבוד וישיג את הכבוד, כי מאחר שהוא איש מכובד, שיש לו כבוד, והוא רודף אחר הכבוד ומסייע את הטבע שהיא רוצה בכבוד כנ"ל, נמצא שזה האיש משתדל אחר התכלית ומשיגו, כי התכלית זה הכבוד, כל זה היה דעתם הסכלה והנבוכה".
 
"כת אחרת אמרו, שאין הכבוד עיקר התכלית וחקרו שעיקר התכלית הוא רציחה, כי אנו רואים שכל הדברים נכלים ונפסדים, וכל מה שיש בעולם, עשבים וצמחים ובני אדם וכל מה שיש בעולם, הכל צריך לבוא לכיליון והפסד, נמצא שתכלית הכל הוא הכיליון וההפסד, על כן הרוצח, שהוא הורג ומכלה בני אדם, נמצא שהוא מרבה להביא את העולם אל התכלית.
 
כת אחרת אמרו, שראוי למלוך מי שיש לו שפע מזונות הרבה, ואינו ניזון ממזונות של שאר בני אדם, רק מזונות דקים (כגון חלב, כדי שלא יתגשם שכלו) ואיש כזה ראוי למלוך".
 
"כת אחרת אמרו, שיפת-תואר ראויה למלוך, כי עיקר התכלית שיהיה העולם מיושב, כי לזה נברא העולם ומאחר שהיפת-תואר מעוררת תאווה זו לישוב העולם, נמצא שהיא מביאה אל התכלית, על כן יפת-תואר ראויה למלוך ובחרו להם יפת-תואר ומלכה עליהם. 0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל