x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
פרק א - המחשבה
פרק א - המחשבה

המחשבה- חלק א

רגע לפני בריאת כל המציאות כולה, היה הבורא יתברך יחיד בעולמו, והוא יתברך שלם בכל השלמויות ואין קץ ותכלית לגדולתו, ליכולותיו ולטובו האין - סופי. ומכיוון שטבע הטוב להיטיב, עלה במחשבתו לברוא ...... קרא עוד

קטגוריות: המחשבה
פרק א - המחשבה

המחשבה - חלק ב

וזה מה שכתב רבי נחמן במעשה, ש"נעשה ברוגז עליה ונזרקה מפיו הדיבור שהלא טוב יקח אותך". לא חלילה שהבורא יתברך כועס כביכול על הבת מלך, אלא ש"הברוגז" מרמז על מידת הדין והרע...... קרא עוד

קטגוריות: המחשבה
פרק א - המחשבה

המחשבה - חלק ג

הרגע הגדול הגיע! הנשמה האלוקית עומדת לרדת אל זה העולם ולהתלבש בגוף, אם תצליח במשימתה הרי שתעלה למדרגה גבוהה ונעלה יותר, תזכה שתהיה לה ממשלה על מלאכים ועל כל העולמות כולן. כמו שכתוב בספר &...... קרא עוד

קטגוריות: המחשבה
פרק א - המחשבה

המחשבה - חלק ד

כי באמת עלה במחשבתו של הבורא יתברך לברוא תחילה את העולם במידת הדין, כלומר, שכל אדם יקבל מיידית עונש ותמורה כפי מעשיו, כדי שלא יאכל 'נהמא דכסופא'. אך ראה שאין העולם יכול להתקיים, ו...... קרא עוד

קטגוריות: המחשבה
פרק א - המחשבה

המחשבה - חלק ה

המחשבה - חלק ה נמצא שכל תכלית בריאת כל העולמות כולם, עם כל ההסתר שבהם וכל עניין ירידת הנשמה לזה העולם להתלבש בגוף גשמי, היה כדי לאפשר לאדם את כח הבחירה וכדי שיכיר את מי שאמר והיה העו...... קרא עוד

קטגוריות: המחשבה
פרק א - המחשבה

המחשבה - חלק ו

המחשבה - חלק ו הדבר השני שאותו הוא צריך ללמוד ולשמור מכל משמר, הוא לימוד התורה הקדושה וקיום המצוות, שהם אשר יובילו אותו אל התכלית האמיתית והנצחית ואל הדבקות בבורא יתברך. והדבר השלישי...... קרא עוד

קטגוריות: המחשבה
פרק א - המחשבה

המחשבה - חלק ז

המחשבה - חלק ז האדם, באמצעות מעשיו מחשבותיו ורצונותיו, יוכל לתת כח לנשמה השוכנת בו, או מאידך ליצר הרע השוכן בתוכו, וכאשר יתגבר אחד הצדדים הרי שממילא ישפיע ויכבוש את לב ומוח האדם להובי...... קרא עוד

קטגוריות: המחשבה

0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל