x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   המחשבה - חלק ג

הרגע הגדול הגיע! הנשמה האלוקית עומדת לרדת אל זה העולם ולהתלבש בגוף, אם תצליח במשימתה הרי שתעלה למדרגה גבוהה ונעלה יותר, תזכה שתהיה לה ממשלה על מלאכים ועל כל העולמות כולן. כמו שכתוב בספר 'ליקוטי מוהר"ן' ח"ב, תורה א- "כי איש הישראלי נברא, שיהיה לו ממשלה על מלאכים וזה התכלית והסוף של ישראל".

 

ועל כן התקנאו המלאכים בזה ביותר, כפי שכותב רבי נתן בספרו 'ליקוטי הלכות'- "שקטרגו על בריאת האדם ואמרו להשם יתברך "עתיד למחטי קמך ולארגזא קמך, מה אנוש כי תזכרנו", כי אלו המלאכים, שהם בחינת דרי מעלה, נדמה להם שהם כבר יודעים איזה ידיעה בגדולת השם יתברך, ולפי ידיעתם את גדולת הבורא יתברך, שהוא רם ונישא נורא ונשגב מאוד מאוד, לא היו יכולים להבין כלל בריאת האדם, איך שייך שהשם יתברך יקבל נחת רוח מבן אדם גשמי הזה, שהוא טיפה סרוחה גוש עפר וכו'.

 

ועל כן קטרגו עליו ואמרו "מה אנוש כי תזכרנו", אבל השם יתברך לא השגיח עליהם והשיב להם: "וכי לחינם נקראתי רחום וחנון וכו'" כי השם יתברך יודע גדולת עצמו יתברך, כי אין מי שידע ממנו יתברך, כי אם הוא לבדו, והשם יתברך בעוצם רוממותו יודע, שדוקא זה עיקר תענוגיו ושעשועיו, כשיברא את האדם בעולם העשייה הזה והוא יעבוד אותו בזה העולם דוקא ואפילו אם יחטא וירגיז לפניו יתברך, אף על פי כן יודע שיש צדיקים גבוהים כאלה שידעו להמשיך גדולת רחמיו וחסדיו גם עליהם, שירימו ויגביהו נחת רוח לפניו גם מהם ואז יקבל יותר ויותר תענוגים ושעשועים.

 

ולכאורה תמוה, וכי לא ידעו המלאכים שהשם יתברך רחום וחנון והלא הוא מטיב ומרחם על כל דרי מעלה בחסד חינם, וכמו שאמרו רז"ל, שהם אוכלים בחינת 'נהמא דכסופא', שהוא רק ברחמים, במתנת חינם, ואם כן מה קול הרעש הזה, שהרעישו על בריאת האדם שעתיד לחטוא, הלא השם יתברך רחום וחנון?!

 

אך כל קושייתם היה על עניין הנ"ל, שהקשו ממה נפשך? כי הם הבינו תיכף, שבריאת האדם הוא כדי שיקבל שכר במשפט ולא יאכל 'נהמא דכסופא' כמותם, ועל כן הקשו, אם כן! איך אפשר שיתקיים? כי הלא עתיד הוא לחטוא, ואם תאמר שתמחול לו ברחמיך, אם כן יאכל 'נהמא דכסופא' בבושה גדולה יותר מבתחילה, כי קודם בריאתו לא חטא ועכשיו חטא ואתה מרחם עליו ונותן לו במתנת חינם, אם כן בושתו יותר מרובה ולמה לך לבוראו?

 

אבל השם יתברך לא השגיח עליהם והשיב להם "וכי לחינם נקראתי רחום וחנון" היינו שהשיב להם, שאין אתם מבינים ומשיגים דרכי, כי אף על פי שאני רוצה לברוא את האדם כדי שיקבל שכרו במשפט, בודאי לא לחינם נקראתי רחום וחנון, כי בודאי לא אעזוב דרכי רחמי וחסדי מן האדם, אף על פי שנברא במשפט, כי עליו דוקא יתגלו ריבוי רחמנותי וחנינתי, כי על האדם דוקא, שעתיד לחטוא, על ידו דוקא יתגלו ריבוי רחמיו, עד אין קץ ותכלית".


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל