x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   המחשבה - חלק ד

כי באמת עלה במחשבתו של הבורא יתברך לברוא תחילה את העולם במידת הדין, כלומר, שכל אדם יקבל מיידית עונש ותמורה כפי מעשיו, כדי שלא יאכל 'נהמא דכסופא'. אך ראה שאין העולם יכול להתקיים, ועל כן שיתף בו את מידת הרחמים וברא את העולם שיתנהג במשפט ובצדקה. והוא יתברך מאריך אפו לחוטאים ומוחל להם כשחוזרים בתשובה על מעשיהם, וגם אילו שאינם חוזרים, הרי שהרע שעשו יתתקן בדרכים אחרות, אמנם פחות נעימות, אך בסופו של עניין ישאר רק הטוב וכל נשמה תקבל את שכרה בדין, אך באמת אי אפשר להבין דבר זה לעמקו, כי הוא מדרכיו הנפלאים והנעלמים מאוד.

ידוע שהמלאכים שקטרגו על בריאת האדם ואמרו שכולו שקרים ועתיד הוא לחטוא, היו מלאכי האמת כלומר המלאכים הממונים על האמת. מקשה רבי נתן ואומר, וכי לא ידעו מלאכי האמת את האמת? שהשם יתברך כן רוצה לברוא את האדם, כי במציאות אנו רואים שהשם יתברך לא שמע להם וכן ברא את האדם.

אלא מכאן אנו רואים שאפילו מלאכי האמת אינם מכירים ומבינים את עצם האמת ואת רצונו האמיתי של השם יתברך, רק הצדיקים הגדולים שירדו לזה העולם והתנסו ביגיעות עצומות ונוראות, זכו להכיר את בוראם ואת האמת לאמיתה, כמו שנאמר "ותשלך אמת ארצה" ו"אמת מארץ תצמח", שדוקא מזה העולם, שרובו רע וכולו מלא שקרים, תתגלה אמת הגדולה, ע"י נשמות ישראל, שבשבילם נברא הכל.

עולם נפלא הכין הבורא יתברך לנשמות במסען עלי אדמות, דומם צומח חי, אין סוף של חכמה, אין סוף של נבראים, צבעים קולות מראות צורות והכל מכל כל, מהיתוש הקטן ועד למלאכי מעלה המרוממים, הכל נברא בשביל האדם.

והאדם, כל מעלתו, שיש לו את 'כח הבחירה', שיכול לבחור את דרכו ולעשות כרצונו, אפילו כנגד רצון הבורא יתברך בעצמו, ובזה הוא נבדל מכל הנבראים כולם, אפילו מן המלאכים אשר אין להם את 'כח הבחירה'.  וכך כותב רבי נתן על מעלת 'כח הבחירה', שניתן לאדם- "כי כל העבודה של האדם בזה העולם מכונה בשם שליחות, ועיקר הבריאה היתה רק בשביל הבחירה, כי רק בשביל זה ברא השם יתברך את כל העולמות כולם, מראש ועד סוף, וכולם נבראו בשביל האדם התחתון שבעולם הזה, המלובש בגוף עכור, שיש לו בחירה, לבחור בטוב או בהיפך ח"ו.                              

כי כל הבריאה היתה, כדי שידעו ממנו יתברך ויכירו הכל גדולתו ורוממותו וטובתו יתברך, שזה עיקר התכלית מכל התכליתין, וכמו שנאמר בזוהר הקדוש, שכל הבריאה היתה "בגין דישתמודעין לי", והשם יתברך שיער בדעתו וחכמתו יתברך, שאי אפשר לגלות אלוקותו וגדולתו ורוממותו, כי אם ע"י שיהיה האדם הבעל בחירה בעולם. כי כשרצה לגלות אלוקותו, הוצרך לברוא עולמות, כי אם לא יהיו עולמות, מי ידע ממנו יתברך, כי הכל אחד לבד, בבחינת קודם הבריאה ואין מי שידע ממנו יתברך, על כן הוצרך לברוא את העולם ולהוציא כל העולם מכח אל הפועל, כדי שידעו ממנו יתברך כנ"ל.


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל