x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   המחשבה - חלק ה

המחשבה - חלק ה

נמצא שכל תכלית בריאת כל העולמות כולם, עם כל ההסתר שבהם וכל עניין ירידת הנשמה לזה העולם להתלבש בגוף גשמי, היה כדי לאפשר לאדם את כח הבחירה וכדי שיכיר את מי שאמר והיה העולם.

כח הבחירה הוא כח שניתן רק לאדם והוא מבדיל אותו מכל הנבראים, העליונים והתחתונים, כי גם למלאכים אין בחירה כי הם חייבים לקיים את רצונו יתברך, רק לאדם, שהוא תכלית הבריאה כולה, ניתנת האפשרות לבחור את דרכו ואת מעשיו ואפילו לבחור ולעשות היפך רצונו יתברך והכל כדי שיגיע האדם למעלתו ולמדרגתו בכח מעשיו ובכח בחירתו, בזכות ולא בחסד חינם.

והעם שנבחר לגלות תכלית זאת לכל העמים ולכל העולם כולו, הוא עם ישראל, שלו ניתנה התורה הקדושה, שבה כל סודות עולם והיא מלמדת אותנו את הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר נעשה. כי בודאי, מכיוון ששורש נשמות ישראל הוא ממקור גבוה מאוד, חלק מעצמותו יתברך, הרי שמהם מצופה לתכלית גבוהה יותר מאשר לשאר העמים, ולכן גם צוו בתרי"ג מצוות אשר לא נצטוו בהם הגויים, ואיתם הם יכולים לרומם ולתקן את נפשם ולהגיע למדרגות גבוהות עד לדבקות גמורה בו יתברך.

לכל נשמה ינתנו כמה הזדמנויות כדי לתקן ולהגיע חזרה למקומה בעולמות העליונים, היא תוכל להתגלגל בכמה מערכות חיים להשלים את עצמה, לתקן ולהכיר את מי שאמר והיה העולם. הבורא יתברך ילווה אותה בדרכה וישגיח עליה בהשגחה פרטית, הוא יסלול לה את הדרך ויכין לה את נתיב חייה, את האנשים שתכיר ותפגוש ואת מאורעות חייה, הכל כפי מה שתצטרך לתקן ולהגיע אליו בחיים חיותה עלי אדמות.

לכל נשמה, שתרד בגוף, יינתנו תכונות אופי משלה, היא תרד לסביבה המתאימה רק לה וליכולותיה, האנשים שיהיו סביבה וילוו אותה הם נשמות הקשורות אליה מעולמות עליונים או מגלגולים קודמים או כאלו שנועדו לעזור ולהביא אותה אל יעודה, המאורעות שיפקדו אותה נועדו לנסות אותה ע" 'כח הבחירה' שינתן לה או להביא אותה אל תיקונה בדרכים אחרות.

והכל נעשה בהשגחה מדויקת ומופלאה ובחשבון גדול, כמו שנאמר "נורא עלילה על בני אדם" שהקב"ה מגלגל ומסבב עם כל נשמה דורות ושנים והכל כדי שתגיע אל יעודה ואל התכלית הרצויה.

שורש הנשמה עצמה, נשאר תמיד בעולמות העליונים ורק החלק התחתון שבה יורד אל גוף האדם. לנשמה יש חמישה רבדים – נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, ברוב בני האדם החלק הרוחני המקיים אותו הוא הנפש, כאשר הוא זוכה לתקן את מעשיו הוא יכול להתרומם ולהתעלות ולזכות למדרגת הרוח, מעטים הם אלו הזוכים למדרגת הנשמה שתשכון בתוכם, רק הצדיקים הגדולים זכו לכך. החלקים הרוחניים- חיה ויחידה, נשארים תמיד בעולמות העליונים.

בכל אופן, האדם עצמו הכלול מגוף ונפש, צריך בכח בחירתו ובמעשיו לקבוע את מדרגתו העליונה עוד בעולם הזה, ואת זאת הוא עתיד לעשות ע"י כח בחירתו, במעשיו, בתיקון מידותיו, ברצונותיו, מחשבותיו, תפילותיו, והכי חשוב בהתקשרותו לבורא יתברך, ע"י קיום המצוות, לימוד התורה והתפילה.

כדי שיצליח האדם במשימה, הוא צריך לבדוק ולהיצמד לכמה כללים שינחו אותו בדרך חייו – הראשון הוא האמונה, להאמין בהשם יתברך ובהשגחתו הפרטית, להאמין בצדיקים ובחכמים האמיתיים, וגם להאמין בעצמו ובכוחו מבלי חלילה ליפול לגאווה.


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל