x
קבלו את העלון
אור הגנוז בדואר חינם*

הרשמו וקבלו פעם בחודש את העלון הצבעוני של רבי נחמן מברסלב בדואר חינם.
*המנוי מוגבל בזמן ובכמות משתתפים כפי שיתאפשר.לסיום הרשמה לחץ כאן לאימות נתונים!

בס"ד
רדיו ברסלב

מדבקות משמחות
פייסבוקברסלב

פוסטרים להורדה

 
המחשבה ביד האדם להטותה לאן שרוצה, כי שתי מחשבות ביחד אינן יכולות לדור במוחו, על כן אם האדם חושב מחשבות טובות , באותה השעה אינו יכול לחשוב מחשבות רעות.


ברסלב, נחמן, התבוננות, התבודדות, להורדה, לצפיה , מדבקות , ספרים
אור הגנוז ברסלב, אור הגנוז, אהרן ישכיל, פורום ברסלב, אמונה, נסיעות לאומן,
טיסות לאומן, אומן ראש השנה, רבי נחמן מברסלב, רבי נחמן, רבינו, רבי נתן מברסלב,
רבי נתן, המוהרנ"ת, הרב ארוש, המימד הנוסף, מודעות עצמית

ליבו של כל אדם צריך להיות מואר בידיעה שהשם יתברך איתו עימו ואצלו תמיד עליו לדעת ולזכור שמלוא כל הארץ כבודו.


 כמו שהשם יתברך מניח כל העליונים ומלאכים ושרפים ורוצה דוקא בעבודת בני האדם הגשמיים, כן כל מה שהמדרגה נמוכה ופחותה ביותר, כשמתעוררים משם באיזה התעוררות כל שהיא, נעשה מזה שעשועים נפלאים.
 


אלי היקר, גדול אתה
עד אין חקר
וטוב עד אין סוף.
זכני ברחמיך הרבים להיות כרצונך
להיטיב, לרחם, לאהוב את הכל
ללכת בדרכיך ולהתדמות לך.
לזכות גם אני לאהבתך הנצחית.

 


בכל יום עליך לראות את עצמך כאילו נולדת בדיוק ביום הזה, עליך להרגיש כאילו אין לך בעולם הזה אלא את אותו היום בלבד.
 
   המחשבה - חלק ו

המחשבה - חלק ו

הדבר השני שאותו הוא צריך ללמוד ולשמור מכל משמר, הוא לימוד התורה הקדושה וקיום המצוות, שהם אשר יובילו אותו אל התכלית האמיתית והנצחית ואל הדבקות בבורא יתברך. והדבר השלישי הוא כח התפילה והרצון, שהם המנוע והחיבור הגדולים ביותר שיש לאדם, בכל מצב שיעבור בחיים ולכל דבר או מדרגה שאליהם ישאף להגיע.

המסע לא עתיד להיות קל, הרבה מניעות פיתויים והסתות הכין הבורא יתברך לכל נשמה בדרך חייה, ואת עצמו הסתיר הבורא יתברך בתכלית ההסתרה מכל בני העולם, כל אחד יבחר את דרכו ואת מעשיו. הכל נראה חופשי, כל אחד יצטרך להתמודד עם המציאות שבחר בה, הבורא יתברך יוליך את האדם בדרך שהוא בוחר ורוצה בה, אם ירצה את עזרתו ואת עזרת הצדיקים, יוכל לקבל אותה, ואם ירצה להסתדר לבדו גם זה יתאפשר לו, אך בכל מקרה בסופו של דבר יביא הבורא יתברך כל נשמה אל תיקונה, אל מעלתה ואל ההכרה בו יתברך.

האדם יוכל לבחור לעשות זאת בדרך הטובה, דרך הלימוד וחיפוש התכלית, חיפוש הנתיב השייך לו, קיום הדברים הנכונים לעשות וכו' או שילך בשרירות ליבו ויגיע אל תיקונו ואל ייעודו בדרך של ייסורים ודרך מאורעות החיים שילמדו אותו בדרך הפחות נעימה.

במהלך דרכו יצטרך האדם לא רק להתמודד ולהתנסות במאורעות ובמעשים החיצוניים לו, אלא גם בהרגשות, מחשבות ורצונות הנובעים מפנימיותו, כי בתוכו ישכון גם כוח רוחני הנקרא יצר הרע, שכל תפקידו יהיה להסיט את האדם מדרכו האמיתית. עיקר ההתמודדות הפנימית יהיה בליבו של האדם, ששם ישכנו שני היצרים- יצר טוב בחלק הימני של הלב, ויצר הרע בחלק השמאלי, האדם בכח שכלו ובכח בחירתו יצטרך לבחור ולתת שליטה לאחד הצדדים. 

כאשר יפעל האדם ויתקן את פנימיותו, הרי שממילא גם עולמו החיצוני יראה טוב יותר הוא יתעלה ויעלה עוד בעולם הזה אל מקומות ומדרגות בהן הטוב מרובה מן הרע, ומאידך אם יקלקל את מעשיו הרי שירד במדרגות הרוחניות אל מקומות שהחושך והרע מרובים בו. את מקומו ואת מדרגתו בעולמות העליונים יוכל האדם לחוות מעט מזעיר, עוד בעולם הזה.


0544-525396 | 03-9091753
תיקון הכללי
להפצה בשקל
תיקון הכללי להפצה בשקל